Vedlegg

Kommunebarometeret 2017 – Elverum

Rangering /plassering i kommunebarometeret bygger på foreløpige kostratall pr 15.3. Endelig versjon blir lagt inn i juni 2017.

 

Innholdsfortegnelse