Skolefritidsordning

BETALING FOR OPPHOLD I SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) 2019 2018
Betalingssatser for opphold i SFO fra 01.08  (Betaling innkreves over 11 måneder)
Matpenger er inkludert i betalingssatsen
A Heldagplass pr mnd (inntil 30 timer pr. uke) kr 3 060 kr 2 970
B Delt plass pr mnd (15 timer pr. uke) kr 2 430 kr 2 360
C Leksehjelptilbud:
Det gis fratrekk i betalingssatsen ut fra antall timer leksehjelp som gis i sfo-tiden Fratrekk pr time:
kr 106 kr 103
D Søskenmoderasjon ytes slik:
For barn nr. 2 eller flere: 20%

Innholdsfortegnelse