Gå til innhold

Alkoholloven – salgs- og skjenkebevillinger

  ALKOHOLLOVEN: SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER Mva  2023  2022
A Kunnskapsprøve – salgsbevilling pr gang 0 % 400 400
B Kunnskapsprøve – skjenkebevilling pr gang 0 % 400 400
C Etablerer prøve for serveringsvirksomhet 0 % 400 400
D Søknad om ambulerende bevilling pr. gang 0 % 400 390
E Søknad om skjenkebevilling for enkeltanledning 0 % 1 220 1 170
F Gebyr for ikke levert salgsoppgave fra bevillingshaver – pr arrangement 0 % 1 220 1 170
Gebyr per omsatt vareliter alkoholholdig drikke følger satsene i forskrift om omsetning av alkoholholdig drikke § 6-2. Avgiftene blir regulert hvert år av Helse- og omsorgsdepartementet
A Minimumsgebyr per omsatt vareliter skjenket alkohol pr år. Der beregning etter gjeldende litersatser ikke overstiger kr 1500 pr år er minstesats kr 2 310 0 % 2 310 2 220
B Minimumsgebyr per omsatt vareliter skjenket alkohol pr år. Der beregning etter gjeldende litersatser ikke overstiger kr 2500 pr år er minstesats kr 3 410 0 % 3 410 3 280
C Minimumsgebyr per omsatt vareliter skjenket alkohol pr år. Der beregning etter gjeldende litersatser ikke overstiger minstesats regulert i hht. Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv.§ 6-2 gjelder minstesats for bevillingsgebyr. Årlig regulering fra Helse- og omsorgsdepartementet 1.1.2023 0 % 5 500 5 500
     

Innholdsfortegnelse