Gå til innhold

Salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater

    Mva  2023  2022
A Tilsynsavgift ihht tobakkskadeloven § 10 – fast salg 0 % 3 180 3 060
B Tilsynsavgift ihht tobakkskadeloven § 10 – midlertidig salg 0 % 1 360 1 300

Innholdsfortegnelse