Gå til innhold

Glimt fra 2021

Elverum gjorde et skikkelig byks på Kommunebarometeret for 2020, og går fra 206. plass til 61. plass. Kommunen har aldri gjort det bedre, og årsaken er en kraftig forbedring i blant annet pleie og omsorg, utdanning og saksbehandling.

Elverum sitt kjempehopp på Kommunebarometeret blir presentert i et kommuneportrett i papirutgaven av Kommunal Rapport.

– Vi gleder oss over omtalen og plassering. Sektorene som har klatret på rangeringen har jobbet systematisk og målrettet over lang tid. Når det gjelder økonomiresultatet skyldes det en kombinasjon av god økonomistyring, merinntekter på skatt og litt flaks, sier kommunedirektør Kristian Trengereid.

Også ordfører Lillian Skjærvik gleder seg over at Elverum gjør sin beste plassering noensinne på Kommunebarometeret.

– Først og fremst må jeg takke ledere i hele kommunen med sine ansatte som oppnår slike resultater i en tid vi har mindre å drifte kommunen med. Bra jobbet i alle ledd, rett og slett. Dette er svært oppmuntrende for videre arbeid og omdømme for vår kommune, sier Skjærvik.

https://www.elverum.kommune.no/om-oss/aktuelt/elverum-klatret-145-plasser-opp-pa-kommunebarometeret

Ved hjelp av ubrukte fondsmidler får alle elever i grunnskolen i Elverum PC eller nettbrett i løpet av året. – Dette betyr at alle elever fra 1. til 3. trinn får utdelt hvert sitt nettbrett, og elevene på 4. til 10. trinn får utdelt hver sin PC. Hvis alt går etter planen, vil alt være på plass i høst. Dette er veldig bra, sier grunnskolesjef Thorleif Skavern.

Saken var oppe til behandling i formannskapet onsdag 3. februar. Her vedtok de enstemmig at
utdanningssektoren kan omdisponere ubrukte fondsmidler til IKT-investeringer i grunnskolen.

Dette er fondsmidler som kommer fra statlige utviklings- og prosjektsmidler, og som ikke lenger må brukes til et bestemt formål. Det utgjør til sammen nesten 2 million kroner. Det er flere grunner til at pengene ikke er brukt opp. Blant annet er det utviklingsarbeid som har sluttet før prosjektperioden var over, og pengene skulle ikke sendes tilbake til staten.

– Vi ønsker elever med gode digitale ferdigheter og kompetanse, og jeg er veldig glad på elevenes vegne at vi nå kan gjøre et skikkelig IKT-løft. Dette er PC/nettbrett som skal brukes i kombinasjon skole og hjemme, sier grunnskolesjef Thorleif Skavern.

https://www.elverum.kommune.no/om-oss/aktuelt/alle-elevene-i-grunnskolen-i-elverum-far-pc-eller-ipad-i-lopet-av-2021

 

I høst var forsker og sosialantropolog Ruth Woods fra NTNU i Elverum for å forske på hva som er det gode liv her. Hun fikk blant annet hjelp av barn fra Ydalir skole og Ydalir barnehage. De samlet inn bilder og små videosnutter som nå er satt sammen til en film.

Her kan du se hva barna mener er det gode liv i Elverum:
https://www.youtube.com/watch?v=L245afs9GXs&t=9s

Ruth Woods forsker på hva som er det gode liv i Elverum, og har samlet inn historier om hva det gode liv er i dag, hva det har vært før og ønskene for fremtiden.

I den anledning besøkte hun Ydalir skole og Ydalir barnehage i begynnelsen av september. 6. og 7. trinn fikk i oppdrag å komme med ord og ta bilder av det de mener er de gode liv.

Noe av svarene fra barna var: hjerterom, rom for alle, vi hjelper hverandre, inkluderende, høflige, vennlige, venner, mange hyggelige folk, fin natur, miljøvennlig, kort vei, fint miljø, trygt for barna og alle kjenner alle.

Svarene fra barna er en del av et større forskningsprosjekt som heter Ydalir Living Lab. Dette er et prosjekt i regi av forskningssenteret Zen, som Ydalir og Elverum er partnere i.

https://www.elverum.kommune.no/om-oss/aktuelt/dette-mener-barn-og-unge-er-det-gode-liv-i-elverum

Ordfører Lillian Skjærvik tester ut en av gaming-PC med hjelp fra Midhad Mujic.
Ordfører Lillian Skjærvik tester ut en av gaming-PC med hjelp fra Midhad Mujic.

 

Ordfører Lillian Skjærvik og varaordører Eldri Svisdal fikk gleden av å offisielt åpne det nye gaming-rommet på Ungdommens hus. Her er det fem komplette og kraftige gaming-stasjoner med skikkelige gaming-stoler som er klare til å brukes av ungdom!

Lillian fikk sjansen til å hoppe inn i spillverden ved å prøve Valorant med veiledning av Midhad Mujic (18).

– Lions og Gjensidigestiftelsen har begge vært veldig viktige brikker for å få realisert dette tilbudet. Vi har søkt om midler sammen med Lions via Gjensidigestiftelsen og derfor ønsker vi å takke begge partene som har gjort det mulig. Takk til ungdommene som har lagt ned frivillig innsats også, sier Stian Voldmo og Alexandre Remizov på Ungdommens hus.

https://www.elverum.kommune.no/om-oss/aktuelt/na-har-ungdommens-hus-fatt-gaming-rom

 

«Strategisk plan: Klima og energi i Elverum 2020-2024» ble godkjent av kommunestyret i Elverum 27. mai 2020.

Planarbeidet har vært et interkommunalt samarbeid gjennom Regionrådet for Sør-Østerdal, der kommunene Elverum, Åmot, Stor-Elvdal, Engerdal, Trysil og Våler samarbeider på deler av energi- og klimaarbeidet i kommunene.

Les «Strategisk plan: Klima og energi i Elverum 2020-2024» her (pdf)

Elverum kommunes overordna klimamål innen 2030:
– redusere kommunens årlige klimagassutslipp med 50 prosent tilsvarende 30 000 tonn CO2-ekvivalenter, jamfør 2017-nivå.

– øke årlig langsiktig binding av CO2 i stående skog og i langsiktig tre basert konstruksjoner tilsvarende 25 000 tonn CO2-ekvivalenter jamfør 2017-nivå.

https://www.elverum.kommune.no/om-oss/aktuelt/strategisk-plan-klima-og-energi-i-elverum-2020-2024

Bak (f.v): David Tofthagen fra Trygg Trafikk, ass. kommunedirektør Aasmund Hagen, rådgiver idrett/fysisk aktivitet, Rolf Storsveen. Foran (f.v) Anders Havland fra Trygg Trafikk, varaordfører Eldri Svisdal og leder for vekst- og utviklingskomiteen Ingrid Hvidsten Gabrielsen.
Bak (f.v): David Tofthagen fra Trygg Trafikk, ass. kommunedirektør Aasmund Hagen, rådgiver idrett/fysisk aktivitet, Rolf Storsveen. Foran (f.v) Anders Havland fra Trygg Trafikk, varaordfører Eldri Svisdal og leder for vekst- og utviklingskomiteen Ingrid Hvidsten Gabrielsen.

 

Elverum kommune er den 122. kommunen i Norge som er godkjent som Trafikksikker kommune av Trygg Trafikk. – Godkjenningen er et kvalitetsstempel for at dere jobber systematisk, målbevisst og helhetlig med trafikksikkerhet, sier nasjonal godkjenner i Trygg Trafikk, Anders Havdal.

Alle sektorer i Elverum kommune har vært med i arbeidet for å lage et godt system for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen.

– På denne måten samler vi alt arbeidet som gjøres i kommunen for å gjøre hverdagen tryggere for alle som ferdes i trafikken. Det betyr på ingen måte at vi er garantert at det aldri mer blir trafikkulykker i Elverum, eller at alle utfordringer med trafikksikkerhet er løst, men det betyr blant annet at kommunen har innarbeidet retningslinjer og rutiner for å gjøre små og store trafikanter litt tryggere i hverdagen, sier assisterende kommunedirektør i Elverum kommune, Aasmund Hagen.

Det er Trygg Trafikk i samarbeid med fylkeskommunene som har utarbeidet kriteriene som en kommune må oppfylle for å bli en Trafikksikker kommune.

https://www.elverum.kommune.no/om-oss/aktuelt/elverum-kommune-er-godkjent-som-trafikksikker-kommune

Sundsvoll danset på Sundsvolliaden
Sundsvoll danset på Sundsvolliaden

 

Det ble konkurranser, dans, festmiddag, rød løper, lek og moro da Sundsvoll aktivitetssenter arrangerte Sundsvolliaden den 22. juni.

Det gjorde de etter at Trysiliaden ble avlyst for andre året på rad på grunn av covid-19-pandemien. Dette er et idrettsarrangement for psykisk utviklingshemmede som arrangeres hvert år.

I år oppfordret de hver enkelt kommune til å lage et eget arrangement som erstatning. Den utfordringen tok alle på Sundsvoll på strak arm.

Den 22. juni var det klart for Sundsvolliaden med idrettskonkurranser på dagtid, og en festmiddag med rød løper, musikk og premieutdeling på kvelden.

https://www.elverum.kommune.no/om-oss/aktuelt/sundsvoll-arrangerte-sundsvolliaden

Fra venstre: statsforvalter i Innlandet Knut Storberget, leder for systemarbeidet Line Melhus, kommuneoverlege Knut R. Skulberg, professor i pedagogikk Thomas Nordahl og utdanningssjef i Elverum kommune, Tord Arnesen.
Fra venstre: statsforvalter i Innlandet Knut Storberget, leder for systemarbeidet Line Melhus, kommuneoverlege Knut R. Skulberg, professor i pedagogikk Thomas Nordahl og utdanningssjef i Elverum kommune, Tord Arnesen.

 

– Det skal godt gjøres å være misfornøyd foreldre til barn i Elverumskolen. Takk for jobben dere gjør og for at dere setter verdier på dagsorden. Det sa statsforvalter i Innlandet, og pappa, Knut Storberget fra Elverum, da han åpnet Hjerterom-seminar for ansatte på skoler og barnehager.

Ansatte på skoler og barnehager i Elverum var i august samlet til seminar med tema Hjerterom på timeplanen, som handler om livsmestring, bedre læringsmiljø, samarbeid med foreldrene og fremme gode holdninger og verdier hos barn og unge i kommunen. Skolene i Elverum har hatt Hjerterom på timeplanen siden 2016, og nå skal også barnehagene med.

I år var det statsforvalter Knut Storberget som åpnet seminaret, mens professor i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet, Thomas Nordahl, og kommuneoverlege i Elverum, Knut R. Skulberg holdt foredrag.

Gode verdier er viktig, mener Storberget, og fortalte om noen av verdiene han lærer sine barn: takknemlighet, tillit, sjøltillit og ubuntu. Ubuntu er et afrikansk utrykk og kan oversettes som samhold og godhet, forklarte Storberget.

– Takknemlighet er noe jeg lærer bort til mine barn. Det gjelder for både stort og smått. Jeg er takknemlig for jobben dere gjør, sier Storberget.

https://www.elverum.kommune.no/om-oss/aktuelt/viktig-a-laere-gode-verdier

bergesjøen

Bergesjøen, øst i Elverum, har vært et populært badested i mange år, i sommer fikk hovedstranda en oppussing med blant annet nytt toalettanlegg, griller, benker og søppeldunker.

– Jeg håper folk vil bruke dette på en positiv måte, og at vi unngår hærverk, sier enhetsleder i Veg, park og anlegg i Elverum kommune, Jonny Stensåsen.

Det er Veg, park og anlegg som har stått for opprustningen av området. Innlandet fylkeskommune har bidratt med et tilskudd på 530 000 kroner i statlige midler til oppgradering av toalettanlegget.

– Vi er veldig fornøyde med hvordan stedet nå fremstår. Det har blitt en liten perle på Bergesjøen. Toalettanlegget har fått en universell løsning som tilfredsstiller dagens krav om gode sanitære muligheter. Det er Elverum hus som har bygget anlegget. Hasse Sæteråsen har satt opp ny skigard, og vi har hatt god hjelp av Nordskogbygda vel, sier Stensåsen.

Det er griller, benker og bålplass her, og veien ned til stranda er rustet opp. Det er satt opp en bom ved inngangspartiet til stranda med adgang forbudt for motoriserte kjøretøy.

https://www.elverum.kommune.no/om-oss/aktuelt/hovedstranda-pa-bergesjoen-har-fatt-en-ansiktsloftning

Fra venstre: Prosjektleder i Elverum Vekst, Heidi Erikstad, varaordfører Eldri Svisdal, ordførande i Sunne kommune, Kristina Lundberg, ass. kommunedirektør Aasmund Hagen og kommunalråd i Sunne kommune, Tobias Eriksson.
Fra venstre: Prosjektleder i Elverum Vekst, Heidi Erikstad, varaordfører Eldri Svisdal, ordførande i Sunne kommune, Kristina Lundberg, ass. kommunedirektør Aasmund Hagen og kommunalråd i Sunne kommune, Tobias Eriksson.

 

Sunne i Sverige og Elverum har vært vennskapskommuner siden midten av 50-tallet, og var glade for å kunne møtes nå som grenseovergangene igjen er åpnet.

Vennskapskommuner gjør slik som gode venner ellers gjør, de lærer av hverandres kultur og fagkompetanse, ser til hverandre for måter å løse ting på, og kommer med gode råd når det trengs.

– Agenda for dagen er å drøfte hvordan vi kan fornye og innrette samarbeidet med tanke på årene som kommer. Vi skal også orienterer og oppdaterer hverandre på driften av våre respektive kommuner, og se hvilke muligheter og utfordringer som ligger foran oss, sa ass. kommunedirektør Aasmund Hagen.

Etter arbeidsmøter og presentasjoner gikk turen til Ydalir, hvor prosjektleder i Elverum Vekst, Heidi Erikstad, viste gjesten rundt i skolebygningen.  Både ordførande Lundberg og kommunalråd Eriksson likte det de fikk se og høre. Sunne kommune planlegger å bygge ny idrettshall. I tre, naturligvis.

– Det er imponerende å se hva dere har fått til i Ydalir. Innbyggerne i Elverum og Sunne er begge et grensefolk. Men det finnes forskjeller både administrativt og kulturelt. Det er inspirerende og lærerikt for begge parter, sa Lundberg.

 

 

Reformen Leve hele livet handler om å skape et aldersvennlig samfunn der eldre kan leve gode liv og delta i fellesskapet. November 2021 vedtok kommunestyret en handlingsplan som skal bidra til utviklingen av et aldersvennlig samfunn i Elverum kommune.

Denne handlingsplanen skal bidra til utviklingen av et aldersvennlig samfunn som legger til rette for aktiv aldring. Planen består av 20 konkrete og realistiske tiltak hvor de fleste skal være mulige å gjennomføre med eksisterende ressurser i løpet av reformperioden. Blant tiltakene er:

  • Elverum kommune skal bli et demensvennlig samfunn
  • Tilgjengelighet og universell utforming i nærmiljøet
  • Felles innsats mot ensomhet og utenforskap blant eldre
  • Besøk og aktivitetsvert
  • Aktivitetsplaner på kommunens sykehjem og Jotuntoppen heldøgns omsorgsbolig
  • Bra mat-kurs
  • Sterk og stødig/styrke og balanse
  • Digital medisindispenser

https://www.elverum.kommune.no/om-oss/aktuelt/handlingsplan-for-leve-hele-livet-i-elverum

 

 

Elverum drilltropp solgte julenek på Frivillighetens dag på rådhusplassen.
Elverum drilltropp solgte julenek på Frivillighetens dag på rådhusplassen.

 

Søndag markerte vi Frivillighetens dag og starten på Frivillighetens år 2022 på rådhusplassen. – Frivilligheten er selve «limet» i et lokalmiljø og et «smøremiddel» for å få ting til å fungere, sier ordfører Lillian Skjærvik.

Flere frivillige lag, foreninger og organisasjoner hadde tatt turen for å vise seg fram. Deriblant Elverum Orienteringsklubb, Elverum drilltropp, DNT Finnskogen og omegn/Elverum, Mjølner speidergruppe, Elverum Frivilligsentral, Møteplassen og Elverum Røde Kors. Det ble servert kake og kaffe med underholdning inne på Elvarheim.

– I Elverum har vi 260 frivillige organisasjoner. Det betyr at det er veldig mange elverumsinger som gjør en stor frivillig jobb. Jeg blir imponert og stolt når jeg ser hva vi får til i Elverum ved hjelp av frivillighet. Frivilligheten er selve «limet» i et lokalmiljø og et «smøremiddel» for å få ting til å fungere. Tusen takk for jobben dere gjør, sier ordfører Skjærvik.

2022 er Frivillighetens år. Da skal vi feire Norges største lagarbeid – og få enda flere med på laget.

https://www.elverum.kommune.no/om-oss/aktuelt/feiret-frivilligheten

 

Innholdsfortegnelse

Last ned PDF