Gå til innhold

9 Investeringsprosjekter

I tabelloppsettet under følger en oversikt over Elverum kommunes investeringsprosjekter 2021, med en kommentar på status i hvert enkelt prosjekt.

Fyldigere omtale av de enkelte investeringsprosjektene finnes i Handlings- og økonomiplanen for de enkelte år, og for noen i særskilte saker som har vært oppe i formannskap og kommunestyre.

Innholdsfortegnelse

Last ned PDF