Gå til innhold

Gebyrregulativ 2020

A Turneringer/arrangementer   2020 2019
  Messehallen/turn + 2 garderober/dusj (pr time à 60 min) kr 300 290
  Idrettshallen + 2 garderober/dusj (pr time à 60 min) kr 530 510
  Idrettshallen + alle garderober/dusj (pr time à 60 min) kr 590 570
  Bomberom + garderober/dusj (pr time à 60 min) kr 190 180
  Vestibyle kr 180 170
B Idrettshallen      
  Arrangementer uten inntektsgivende tiltak pr døgn
(driftsteknikertjenester faktureres i tillegg)
kr

 7 440

 7 200
  Idrettsarrangementer med egen avtale      
  Arrangement med inntektsgivende tiltak pr døgn
(tilsyn/driftstekniker faktureres i tillegg)
kr  14 330  13 880
  Egne avtaler med f.eks Grundsetmart’n      
  Leie av utstyr      
  Tilsyn driftstekniker per påbegynt time kr 620 600
  Scene-elementer med ben pr element for inntil 2 uker kr 170 160
C Trening      
  Elverumshallen pr treningstime à 45 min kr 360 340
  Messehallen pr treningstime à 45 min kr 260 250
  Utleie av bomberom pr treningstime à 60 min kr 150 140
  Aktiviteter for barn og unge under 19 år gis 40 % rabatt      
  Avgift for bruk av klister pr.time kr 60 50
D Kamper – 25 % av spilleinntekten      
  Minimumsleie kr 950 920
  Kretskamper kr 550 530
E Garderobeutleie (hver seksjon har 1 eller 2 garderober + 1 dusj)   0 0
  Garderobe en seksjon kr 180 170
  Garderober to seksjoner kr 280 270
  Garderober tre seksjoner kr 410 390
  Leie av lagerrom – egen avtale kr    
F Leie av Ydalir idrettshall kr    
  Idrettshallen + garderober/dusj (pr time à 60 min) kr 590 0
  Treningstime à 45 min kr 360 0
  Tilsyn driftspersonell/renhold etter avtale      
  Aktiviteter for barn og unge under 19 år gis 40 % rabatt på treningstimer      
  Ved utleie som ikke omfattes av dette regulativ gjelder prisregulativet for Elverumshallen      
  UTLEIE AV SKOLELOKLER   2020 2019
1 Skolens lokaler kan lånes ut utenom skoletid dersom ikke skolen selv har behov for lokalene.
  Rektor har det daglige ansvaret for tilsyn med skoleanlegget og utlån/utleie av skoleanlegg.   Arrangementer i skolens egen regi, eller i regi av skolens rådsorganer. Idretts- og kulturaktiviteter der utlån/-leie avtales for de enkelte tilfelle. Voksenopplæringskurs arrangert av kommunen eller av godkjent studieorganisasjon. Lag og foreninger med aktivitet i kroppsøvingsanlegg rettet mot barn og unge er gratis på hverdager frem til kl. 21.00. Bruk av svømmebasseng er gebyrbelagt for alle eksterne brukere. For arrangementer av inntektsbringende karakter betales leie etter satsene i reglementets punkt 5. Brukeren betaler for ekstra renhold som måtte bli nødvendig på grunn av utvidet bruk, også i de tilfelle det ikke betales leie. Søknad sendes den enkelte skole etter kunngjøring på kommunens hjemmeside før skoleferien. Brukes skolens kroppsøvingsutstyr så som baller, apparater og matter, betales en avgift pr time for dette. Øvrige vilkår fremgår i egen avtale.
2 Bruk av kroppsøvingsutstyr pr halvår kr 380 360
3 Overnatting pr person pr overnattingsdøgn kr 120 110
4 Uttak av strøm til campingvogn o.l. pr døgn pr uttak kr 100 90
5 Utleieprisen for de forskjellige rom fastsettes slik: (Minimumsleie = 1 time)
  Gymnastikksal m/garderobe og dusj kr 350 330
Svømmebasseng m/garderobe og dusj kr 350 330
  Klasserom kr 200 190
Øvrige rom kr 230 220
6 Utleie av skolen til store arrangementer rettet mot barn og unge, eksempelvis Elverumsturneringen og håndballturneringen. Pris pr skole pr utleie. kr 10 870 10 527
  LEIE FOR DE ENKELTE ROM I KOMMUNEHUSET FOLKVANG   2020 2019
  Utleie skjer ved at forespørsel bekreftes med underskrevet avtale.
Utleie som krever ekstra renhold på kvelder og i helger, belastes leietaker i tillegg til leiekostnadene. Elverum – Aulaen på Folkvang leies kun ut til kulturformål, konserter, forestillinger og annet.
Leie for det enkelte rom er fastsatt slik:
     
A Elverum – Aulaen      
  Dagtid 8:00 – 15:30 pr gang kr 1 860 1 800
  Kveld 15:30 – 24:00 pr gang kr 2 100 2 030
  Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager kr 3 870 3 750
  Øving Aulaen alle dager kr 560 540
  Timepris dagtid kr 290 280
B Leiret – Store Auditoriet      
  Dagtid 8:00 – 15:30 pr gang kr 1 800 1 740
  Kveld 15:30 – 24:00 pr gang kr 2 100 2 030
  Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager kr 3 870 3 750
  Timepris dagtid kr 290 280
C Møterom: Sørskogbygda 1.etg. G213, Nordskogbygda 1. etg. H201 + Hernes 2.etg H301      
 

 

       
      2020 2019
  Dagtid 8:00 – 15:30 pr gang kr 690 660
  Kveld 15:30 – 24:00 pr gang kr 690 660
  Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager kr 1 340 1 290
BETALING FOR LEIE AV LOKALER I UNGDOMMENS HUS   2020 2019
  Frivillige lag, grupper eller organisasjoner med en klar barne- og ungdomsprofil: Gratis bruk av lokalene til sin virksomhet på dager uten ordinær drift.
Forutsetninger for gratis bruk er:
At arrangementet er lukket (for lagets medlemmer), og at ikke bruk av utstyr medfører kostnader, samt at lokalene ryddes etter bruk.
     
  Bursdager, seremonier, jubileer etc kr 1 600 1 550
  Større arrangementer som cuper, turneringer, mønstringer.
Tilgang til hele huset unntatt øvingsrom
kr 4 530 4 380
A Utleie av lokaler til andre brukergrupper (kort varighet, kveld eller dag)      
  Kafé kr 790 760
  Storsal kr 1 550 1 500
  Buldrerom kr 500 480
  Øvingsrom pr. mnd. i helger kr 2 180 2 110
  Øvingsrom pr. ukedag/kveld kr 560 540
B Fritid med Bistand      
  Egenandel transport pr. tur fritidsaktiviteter internt i Elverum kr 80 70
  Egenandel transport pr. tur fritidaktiviterer til nabokommuner kr 130 120
LEIE FOR DE ENKELTE ROM I RÅDHUSET 2020 2019
Utleie skjer ved at forespørsel bekreftes med underskrevet avtale.
“Store arrangementer” i Festsalen er: Utleie til bl.a. dansefester, brylluper, og kommersielle arrangementer med inngangspenger.
Utleie som krever ekstra renhold på kvelder og i helger, belastes leietaker i tillegg til leiekostnadene. Festsalen leies ikke ut til øving. Leie for det enkelte rom er fastsatt slik:
A Festsalen – vanlig arrangement
Dagtid 8:00 – 15:30 pr gang Inkl renhold kr 4 080 3 950
Kveld 15:30 – 24:00 pr gang Inkl renhold kr 4 330 4 190
Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager Inkl renhold kr 6 020 5 830
Festsalen – stort arrangement
Dagtid 8:00 – 15:30 pr gang Inkl renhold kr 9 600 9 300
Kveld 15:30 – 24:00 pr gang Inkl renhold kr 9 600 9 300
Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager Inkl renhold kr 9 600 9 300
C Rådhusfoajèen
Dagtid 8:00 – 15:30 pr gang Inkl renhold kr 2 860 2 770
Kveld 15:30 – 24:00 pr gang Inkl renhold kr 2 950 2 850
Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager Inkl renhold kr 3 540 3 430
    2020 2019
D Kommunestyresalen
Dagtid 8:00 – 15:30 pr gang Inkl renhold kr 2 380 2 300
Kveld 15:30 – 24:00 pr gang Inkl renhold kr 2 380 2 300
Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager Inkl renhold kr 2 980 2 880
E Formannskapssalen
Dagtid 8:00 – 15:30 pr gang kr 1 980 1 910
Kveld 15:30 – 24:00 pr gang kr 1 980 1 910
Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager kr 2 570 2 490
E Grupperommet
Dagtid 8:00 – 15:30 pr gang Inkl renhold kr 1 350 1 300
Kveld 15:30 – 24:00 pr gang Inkl renhold kr 1 350 1 300
Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager Inkl renhold kr 1 960 1 890
F Peisestua
Dagtid 8:00 – 15:30 pr gang Inkl renhold kr 1 350 1 300
Kveld 15:30 – 24:00 pr gang Inkl renhold kr 1 350 1 300
Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager Inkl renhold kr 1 960 1 890
G Restaurant Elvarheim
Leie uten kjøkken (kun utleie etter kl 15. hverdager) Inkl renhold kr 3 600 3 480
Leie med kjøkken (kun utleie etter kl 15. hverdager) Inkl renhold kr 4 860 4 700
H Kantine Folkvang
Leie uten kjøkken (kun utleie etter kl 15. hverdager) Inkl renhold kr 3 600 3 480
Leie med kjøkken (kun utleie etter kl 15. hverdager) Inkl renhold kr 4 860 4 700
VEILEDENDE UTLEIEPRISER VED KULTURHUSET I ELVERUM   2020 2019
Kultursjefen har fullmakt til å godkjenne særskilte avtaler for hele Kultursektorens ansvarsområde. Det kan omfatte avtaler med leietakere/arrangører som f.eks. Festspillene i Elverum og lignende.

Ledsagerbevis gir innehaveren adgang til arrangementer med en ledsager mot å betale kun for seg selv. Eksterne arrangører må forespørres om å akseptere ledsagerbevisordningen. Kultursektoren står også for utleie av Festsalen og Rådhusfoajéen.
Kulturhuset leies ikke ut til kurs/konferanser etter kl 16:00

A Storstua – lokale leietagere/foreninger      
Dagtid 8:00 – 15:30 kr 2 490 2 410
Kveld 15:30 – 21:00 kr 5 210 5 040
Utleie Storstua fra kl 21:00 kr 3 100 3 000
Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager kr 9 560 9 260
Storstua – kommersielle leietakere alle dager
Alle dager kr 12 990 12 580
Dobbeltforestillinger kr 17 040 16 510
B Veslestua – lokale leietagere/foreninger      
Dagtid 8:00 – 15:30 kr 1 800 1 740
Kveldstid 15:30 – 21:00 kr 3 070 2 970
2020 2019
Veslestua – kommersielle leietakere
Alle dager kr 5 400 5 230
C Avgift for billettsystem – billettavgift      
Bruk av husets billettsystem er obligatorisk. Kurs og konferanser er unntatt.
Billettavgift pr solgt billett kr 26 25
Provisjon av billettinntekter etter at husleie og billettavgift er trukket fra brutto inntekt:
(Lokale barne- og ungdomsaktiviteter der alle deltagere er under 18 år er fritatt for provisjon)
Lokale leietagere/foreninger 6 % 6 %
Kommersielle leietagere 7 % 7 %
D Utleie av teknikere
Lokale leietagere: Hverdager kl 09:00 – 24:00 pr påbegynt time kr 600 570
Lokale leietagere: Helger pr påbegynt time kr 650 620
Kommersielle leietagere hverdager og helg pr. påbegynt time kr 700 650
E Utleie utstyr
Teknisk utstyr fra Kulturhuset leies ikke ut.
  UTLEIE AV RÅDHUSPLASSEN   2020 2019
  Leie pr. dag inkl. strøm kr 940 910
  UTLEIE AV MUSIKKPAVILJONGEN      
  Musikkpaviljong etter nærmere avtale   Gratis Gratis
  BILLETTPRISER VED ELVERUM KINO ( ved kjøp på nett påløper formidlingsavgift)   2020 2019
  Vedtatt av rådmannen etter fullmakt. Prisene inkluderer kulturmoms med gjeldende sats.      
A Barneforestilinger før kl. 17:00      
  Pr person uansett alder kr 105 95
  Pr person uansett alder – 3D forestillinger kr 115 110
B Ungdom/voksenforestillinger – Alle forestillinger      
  Pr person kr 125 115
  Pr person – 3D forestillinger kr 130 125
C Rabattordninger      
  Honnørbillett voksen forestilling. kr 115 95
  Vernepliktige alle forestillinger kr 115 90
  ELVERUM BIBLIOTEK   2020 2019
  Erstatning for tapte og ødelagt bøker/lydbøker kr 620 600
  Erstatning for tapt og ødelagte filmer kr 400 380
 

 

       
      2020 2019
  Erstatning for tapt og ødelagt musikk cd kr 280 270
  Erstatning for tapt og ødelagt pc spill kr 420 400
  Erstatning for tapt og ødelagte tidsskrifter kr 110 100
  Kopiering av vitnemål med rett kopi bekreftelse kr 8 7
  Kopiering i sort/hvit format A4 kr 5 4
  Kopiering i sort/hvitt format A3 kr 9 8
  Kopiering i farge format A4 kr 8 7
  Kopiering i farge format A3 kr 15 14
  Erstatning for tapt lånekort kr 47 45
  Gebyr for 1. gangs varsel om innlevering kr 68 65
  Gebyr for 2. gangs varsel om innlevering kr 150 145
  Fax innland pr side kr 14 13
  Fax utland pr side kr 19 18
  Scanning minstepris pr. sending deretter 1 kr. pr. side over 4 sider kr 5 4
  Utskrift fra PC pr side kr 5 4
  BILLETTPRISER VED ELVERUM SVØMMEHALL   2020 2 019
A Svømmehallen      
  Voksenbillett kr 85 80
  Førstegangstjeneste/student kr 65 60
  Barnebillett kr 35 30
  Klippekort, voksne kr 730 700
  Klippekort, barn kr 290 280
  Klippekort, honør kr 580 560
  Årskort, voksne kr 2 230 2 160
  Årskort, barn kr 840 810
B Klubber/Idrettslag, stevner      
  Svømmestevne på helgedag
(Tilsyn utover hallens ordinære åpningstid, og eventuelle driftsteknikertjenester faktureres i tillegg)
kr 4 130 4 000
  Svømmestevne på hverdager
(Tilsyn utover hallens ordinære åpningstid, og eventuelle driftsteknikertjenester faktureres i tillegg)
kr 1 000 960
  Klubber/Idrettslag, trening      
  Hele bassenget pr time kr 380 360
  Baneleie pr time kr 120 110
C Ordinær utleie  
  Hele bassenget pr time kr 900 870
  Bare trimrommet kr 130 120
  Tillegg for tilsyn/badevakt pr påbegynt time kr 620 600
  Når hele bassenget leies kan trimrom benyttes uten tillegg.      
D Garderober i underetasje      
  1 garderobe / 1 dusj pr time kr 170 160
       2020  2019
  2 garderober / 1 dusj pr time kr 220 210
  3 garderober / 2 dusj pr time kr 250 240
  4 garderober / 2 dusj pr time kr 280 270
  Ved utleie av garderobene utenom badets åpningstider faktureres tillegg for tilsyn pr time kr 620 600
A Betaling av faktura på Servicekontoret    2020  2019
  Betaling med kontanter/kort kr 40 38
         
B Kjøp av andre offentlige dokumenter. Kopipris pr side      
  Sort/hvit format A4 kr 6,25 5,00
  Sort/hvit format A3 kr 11,25 10,00
  Farge format A4 kr 10,00 8,75
  Farge format A3 kr 18,75 17,50
      2020 2019
A Tilsynsavgift ihht tobakkskadeloven § 10 – fast salg kr 2 890 2 800
B Tilsynsavgift ihht tobakkskadeloven § 10 – midlertidig salg kr 1 220 1 200
  ALKOHOLLOVEN: SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER   2020 2019
A Kunnskapsprøve – salgsbevilling pr gang kr 400 400
B Kunnskapsprøve – skjenkebevilling pr gang kr 400 400
C Etablererprøve for serveringsvirksomhet kr 400 400
D Søknad om ambulerende bevilling pr. gang kr 370 360
E Søknad om skjenkebevilling for enkeltanledning kr 1 100 1 060
F Gebyr for ikke levert salgsoppgave fra bevillingshaver – pr arrangement kr 1 100 1 060
Gebyr per omsatt vareliter alkoholholdig drikke følger satsene i forskrift om omsetning av alkoholholdig drikke § 6-2. Avgiftene blir regulert hvert år av Helse- og omsorgsdepartementet
A Minimumsgebyr per omsatt vareliter skjenket alkohol pr år. Der beregning etter gjeldende litersatser ikke overstiger kr 1500 pr år er minstesats kr 2100 kr 2 100 2 000
B Minimumsgebyr per omsatt vareliter skjenket alkohol pr år. Der beregning etter gjeldende litersatser ikke overstiger kr 2500 pr år er minstesats kr 3100 kr 3 100 3 000
C Minimumsgebyr per omsatt vareliter skjenket alkohol pr år. Der beregning etter gjeldende litersatser ikke overstiger kr 5200 pr år er minstesats kr 5200 kr 5 200 4 900
  BETALING FOR OPPHOLD I SKOLEFRITIDSORDNING (SFO)   2020 2019
Betalingssatser for opphold i SFO fra 01.08 (Betaling innkreves over 11 måneder)
Matpenger er inkludert i betalingssatsen
   
2020 2019
A Heldagplass pr mnd (inntil 30 timer pr. uke) kr 3 160 3 060
B Delt plass pr mnd (15 timer pr. uke) kr 2 510 2 430
C Leksehjelptilbud:
Det gis fratrekk i betalingssatsen ut fra antall timer leksehjelp som gis i sfo-tiden Fratrekk pr time:
kr 110 106
D Søskenmoderasjon ytes slik:
For barn nr. 2 eller flere: 20%
E Foreldrebetaling skal maksimalt utgjøre 6% av den samlede person og kapitalinntekten i husholdningen for et barn på 1 og 2 trinn.
Gratis SFO for elever med særlige behov på 5-7 trinn.
  SEMESTERAVGIFT FOR ELEVER I DEN KOMMUNALE KULTURSKOLE   2020 2019
  Med virkning fra 01.08 fastsettes semesteravgiften slik:      
A Semesteravgift for eneundervisning kr 2 000 1 690
B Semesteravgift for undervisning i gruppe kr 1 500 1 380
C Instrumentleie pr. semester kr 450 430
D Note/Kopieringsavgift pr år kr 200 190
E Materiell visuelle fag pr år kr 630 610
F DUO (et kontingent tillegg når en foresatt har undervisning sammen med elev) kr 750  
G Voksenkurs – gruppe kr 2 250  
H Brasstastick, Orkester kr 750  
I Rekrutteringspakke – egenandel per korps per sesong/år kr 5 000  
  NORSKOPPLÆRING FOR ELEVER VED ELVERUM LÆRINGSSENTER UTEN RETT TIL GRATIS OPPLÆRING   2020 2019
  Det fastsettes kursavgift for elevene slik:      
  Kursavgift for 3 måneder kr 10 610 10 280
  BETALING FOR OPPHOLD I BARNEHAGE   2020 2019
Elverum kommune praktiserer ordningen med reduksjon av foreldrebetaling for lavinntektsfamilier og gratis kjernetid i henhold til nasjonale føringer. Matpenger er unntatt fra reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid.
A Heldagplass pr mnd (statsbudsjettets maksimalsats) 01.01. – 31.12 kr 3 135 3 090
Heldagplass pr mnd (statsbudsjettets maksimalsats) 01.08 – 31.12. kr 3 135 3 040
Dagplass – betaling for enkeltdager kr 300 290
Gebyr for henting av barn etter åpningstid; pr. påbegynt halvtime kr 670 640
Matpenger pr mnd kr 310 300
B Søskenmoderasjon ytes slik:
For barn nr. 2: 30 %
For barn nr. 3: 50 %
Matpenger er unntatt fra søskenmoderasjonen
  BETALING FOR UTENLANDSVAKSINERING   2020 2019
Egenbetaling for utenlandsvaksinasjon er fastsatt slik:
Selve vaksinen og vaksinemateriell betales av den enkelte. Denne prisen varierer for de ulike vaksinene. Vaksinasjonsprogrammet mot enkelte sykdommer, krever vaksinasjon i flere omganger. Barn under 12 år, betaler kun for selve vaksinen og medgått materiell.
Vaksinasjon pr gang (fra fylte 12 år) kr 310 300
Pris ved senere besøk ang. samme reiseprogram kr 200 195
Familie kr 570 560
Studenter / honnør / barn kr 250 240
Egenandel ikke møtt til time kr 310 300
Enkel kontakt /resept/e-resept kr 70 65
Helse og omsorgstjenester   2020 2019
1 BETALING FOR SERVERING AV MIDDAG      
Prisene forutsetter at det tegnes abonnementsavtale for minimum en måned ad gangen. Rådmannen, eller den han bemyndiger, gis fullmakt til å avvike denne prisen i spesielle tilfelle etter vurdering av helse- og /eller sosial status.   Prisen for servering av middag til eldre og uføre fastsettes slik:
Utkjøring av middag med dessert kr 98 94
Utkjøring av middag uten dessert kr 82 79
Middag med dessert kjøpt i kantine/institusjon kr 111 107
Middag uten dessert kjøpt i kantine/institusjon kr 93 89
Lunsj servert på dagopphold kr 54 52
2 BETALING FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I HJEMMET
I medhold av forskrift FOR-2011-12-16-1349 om egenandel i kommunale helse- og omsorgstjenester som fastsetter betalingssatser for hjemmehjelp dvs. praktisk bistand og opplæring i hjemmet:
Abonnementsordning for tjenester som ytes over lang tid
*) Vederlag for praktisk bistand for personer med nettoinntekt før særfradrag under 2G settes til det tillatte i henhold til forskrift om egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester.
Månedsavgift ved inntekt 0 G – 2 G (inntil 193 766) kr 210*) 210*)
Månedsavgift ved inntekt 2 G – 3 G (inntil 193 767 – 290 649) kr 814 788
Månedsavgift ved inntekt 3 G – 4 G (inntil 290 650 – 387 532) kr 1 945 1 884
Månedsavgift ved inntekt 4 G – 5 G (inntil 387 533 – 484 415) kr 3 167 3068
Månedsavgift ved inntekt over 5 G (over 484 415) kr 3 679 3 564
De som er innlemmet i abonnementsordningen, men som ikke får hjelp under ferieavviklingen, fritas for månedsavgift i en måned.
Brukere av hjemmetjenester skal ikke betale høyere vederlag enn det kommunens utgifter til vedkommende tjeneste utgjør pr måned (selvkost). De som er innlemmet i abonnementsordningen, skal dermed betale en lavere sats enn månedsavgiften, dersom antall timer vedkommende har fått hjelp er så lavt at kommunens kostnader, ved å gi hjelpen, ikke overstiger den månedsavgift brukeren skulle ha betalt etter sin netto inntekt.
 
Betalingssatsen uten abonnementsordning 2020 2019
Kommunens kostnad pr time (selvkost) for hjemmehjelp, boveileder o.l. kr 520 503
Rådmannen, eller den han bemyndiger, gis fullmakt til å avvike denne prisen i spesielle tilfeller etter vurdering av helse- og /eller sosial status. Det betales ikke egenandel for hjemmesykepleie.
3 VEDERLAG FOR OPPHOLD I INSTITUSJON
Vederlag   for opphold i institusjon er regulert i forskrift fra Helse- og omsorgsdepartementet – forskrift om egenandel i kommunale helse- og omsorgstjenester FOR-2011-12-16-1349 nr. 1349.
I medhold av forskriften § 3 og 4 er følgende maksimalsatser for egenandel i institusjon vedtatt:
Korttidsopphold
Korttidsopphold pr døgn. Kost og losji, medisiner o.l, samt nødvendig hjelp, er inkludert i satsen *) kr 170 165
Korttidsopphold, dag- eller nattopphold *)
For dagopphold uten lunsj eller nattopphold*) kr 90 85
*) Satsene følger de til enhver tid fastsatte maksimalsatser i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 4. Reiseutgifter til/ fra korttidsopphold er ikke inkludert i betalingssatsen, og må derfor dekkes av den enkelte.
Avlastningstiltak for personer og familier, som har et særdeles tyngende omsorgsarbeid, er gratis. Personer på avlastningstiltak har også gratis kost og losji, men utgifter til medisiner, medisinsk forbruksmateriell, transport- og reiseutgifter, hygieneartikler, vask og reparasjon av privat tøy og egenandel for bruk av tjeneste, dekkes ikke.
Langtidsopphold
Kommunen fastsetter oppholdsutgiftene ved den enkelte institusjon i eget vedtak. Den fastsatte egenandel skal ikke overstige de reelle utgiftene, og skal beregnes på følgende måte:
Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et fribeløp, kan det kreves betalt 75 prosent årlig. Fribeløpets størrelse følger av Helse- og omsorgsdepartementets forskrift om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3 andre ledd.Betalingen skal begrenses slik at enhver har i behold til eget bruk minst 25% av folketrygdens grunnbeløp i tillegg til fordelen av fribeløpet. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85%. Kommunen gir fradrag for boutgifter i egen bolig ved tildeling av  fast plass i sykehjem :

Leiligheter: Inntil kr. 3 031.- mot dokumentert betaling av husleie.

Enebolig: Inntil kr. 1 817,- mot at det fremvises dokumentasjon på betalt strøm, kommunale avgifter og boligforsikring. Dersom beboer har hjemmeboende ektefelle, eller mindreårige barn eller delvis forsørger barn over 18 år, halveres beløpene. Det foreslås høyere fradrag for leiligheter enn eneboliger, da leilighetsbeboere gjennom sin husleie har høyere boutgifter. Reiseutgifter til/ fra langtidsopphold er ikke inkludert i betalingssatsen og må betales av den enkelte.

Jotuntoppen bo- og omsorgssenter
Mat pr måned, 4 måltider i døgnet kr 4 030 3 896
Fritid med Bistand
Egenandel transport pr. tur fritidsaktiviteter internt i Elverum kr 73 70
Egenandel transport pr tur fritidaktiviterer   til nabokommuner kr 124 120
4 BETALING FOR KOPI AV JOURNAL
Avgift for kopi av journal kr 110 106
 

 

    2020 2019
5 TRYGGHETSALARMER
Abonnementsgebyr pr. måned på trygghetsalarm stasjonær (fritatt for merverdiavgift). kr 283 274
Abonnementsgebyr pr. måned på mobil trygghetsalarm (fritatt for merverdiavgift). kr 341 330
Abonnementsgebyr pr. måned for ekstra smykke tilknyttet trygghetsalarm stasjonær (fritatt for merverdiavgift) kr 80
Egenandel ved tap av alarmsmykke stasjonær trygghetsalarm kr 300
Egenandel ved tap av mobil trygghetsalarm kr 1 000
6 BETALING FOR BEHANDLING HOS KOMMUNALT ANSATTE FYSIOTERAPEUTER
Betalingssatser for behandling hos kommunalt ansatte fysioterapeuter er regulert i forskrift, fra Helse- og omsorgsdepartementet, om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi. FOR-2019-05-23-890. Kommunen vil til enhver tid følge betalingssatsene i forskriften.
  BETALINGSREGULATIV FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER JORD- OG KONSESJONSLOVEN   2020 2019
1 Gebyr for behandling av saker etter jord- og konsesjonsloven fastsettes ved forskrift av Landbruks- og Matdepartementet. Gebyr merket med *) kan endres av departementet etter at kommunestyret har fattet vedtak.
Gebyrene er fritatt for merverdiavgift.
     
1 Delingssaker etter jordloven *)      
1.1 *) Gebyr for delingssaker som behandles etter jordloven, i hht. gebyrsats fastsatt av Landbruks- og Matdepartementet. (Kan forandres i løpet av gebyråret.) kr 2 000 2 000
1.2 *) Gebyr for saker som behandles etter konsesjonsloven. Gebyrsats fastsatt av Landbruks- og Matdepartementet. Tinglysningsgebyr kommer i tillegg. ( Kan forandres i løpet av gebyråret.) kr 5 000 5 000
2 Felles gebyr for mindre overføring av landbruksareal (deling og konsesjon)
Anvendes ved overføring av landbruksarealer mellom eiendommer hvor arealet ikke endrer formål som følge av overføringen.   Tinglysingsgebyret og ev. oppretting av matrikkelenhet kommer i tillegg.
     
2.1 Areal fra 0-15 daa – jordlovdeling og konsesjon kr 2 790 2 700
2.2 Areal fra 15,1 – 30 daa – jordlovdeling og konsesjon kr 4 460 4 320
3 FELLINGSGEBYR VILTFORVALTNING      
3.1 Søknader ihht. Forskrift om hold av vilt i fangenskap m.v. jfr rundskriv 1/99 kr 2 700 2 700
3.2 Fellingsgebyr hjortevilt      
  Voksen elg kr 450 450
  Elg kalv kr 300 300
  Voksen hjort kr 300 300
  Hjort kalv kr 200 200
3.3 Timepris   (Kommer til anvendelse ved gjennomføring av avtalte oppdrag.) kr 900 850
         
         
  MILJØSERTIFISERING, JF «MILJØFYRTÅRN» ORDNINGEN      
  Gebyret angir kostnaden ved en gjennomsnitlig sertifisering. Ved komplekse søknader kan gebyret øke. For sertifisering av bedrifter utenfor Elverum kommune tilkommer kjøregodtgjørelse ihht. Statens satser.      
      2020 2019
1 Nysertifisering av bedrift, inkl mva. Ved økt kompleksitet kan gebyret bli høyere. kr 5 840 5 650
  Tillegg for bedrifter med 4 eller flere bransjekrav, inkl mva kr 560 535
2 Resertifisering av bedrift, inkl mva. Ved økt kompleksitet kan gebyret bli høyere. kr 4 750 4 600
  Tillegg for bedrifter med 4 eller flere bransjekrav, inkl mva kr 560 535
  Kart og oppmåling 2020 2019
  BETALINGSREGULATIV FOR KARTKOPIER OG ANDRE KOPIERINGSTJENESTER    
1 Normalt uttak av kopier for saksorientering er gratis.
Kopieringsoppdrag utover dette dekkes etter timepris, pluss papiromkostninger. Timepris:
kr 1 128 1 093
2 Diverse bestemmelser
2.1 Det skal ikke tas betaling for kart som skal følge delingssøknad, byggesøknad, søknad om utslippstillatelse eller andre søknader.
Andre offentlige etater, skoler og ideelle organisasjoner betaler ikke for enkeltkopier på papir i A3 eller A4.
For større format kan det avtales spesialpriser.
2.2 Utskrift av kommuneplan kr 563
2.3 Utskrift av reguleringsplan med bestemmelser kr 509
3 Selvbetjeningsløsninger
  Andre kart og eiendomsinformasjon selges kun via selvbetjente nettportaler som administreres av eksterne forhandlere. Pr i dag har kommunen avtale med Ambita (Infoland), men flere kan komme til. Oversikt over produktene og link til nettportalene går fram av kommunens hjemmeside. Prisene går fram av produktkatalogen til forhandler. Prisene inkluderer påslag til leverandør og mva. Pris på digitale kartdata er regulert gjennom Geovekstsamarbeidet.
  REGULATIV FOR ARBEID ETTER MATRIKKEL- OG SEKSJONERINGSLOVEN 2020 2019
Lovhjemmel:   Matrikkelloven § 32, forskriftenes §16 og Lov om eierseksjoner §15. Tinglysingsgebyr fastsettes ved statsbudsjettet og kommer i tillegg.
1.1 Oppretting av matrikkelenhet
1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn
areal fra 0 – 500 m² kr 18 612 16 920
areal fra 501 – 750 m² kr 21 593 19 630
areal fra 751 – 1000 m2 kr 24 805 22 550
areal fra 1001 – 1250 m2 kr 28 171 25 610
areal fra 1251 – 1500 m2 kr 31 526 28 660
areal fra 1501 m² – 1750 m² kr 34 826 31 660
areal fra 1751 – 2000 m2 kr 38 148 34 680
pluss pr. påbegynt daa mellom 2 daa – 10 daa kr 3 201 2 910
Økning pr. daa over 10 daa kr 1 618 1 471
For arealer over 20 daa betales etter medgått tid. Minstepris kr 79 684 72 440
For landbrukseiendommer og grunn til allmennyttige formål betales etter medgått tid. Minstepris kr 12 111 11 010
Ved samtidig oppmåling av minimum 6 tilgrensede tomter som er rekvirert av samme rekvirent, gis 10% reduksjon av gebyret. For punktfeste der merking og måling i marken er unødvendig, betales etter pkt. 1.2. Ved ommatrikulering av arealer der målebrev er med koordinater regnes 50% av 1.1.1
1.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
  Arealklasser følger 1.1.1. Gebyr 50% av 1.1.1.
  For areal over 20 daa betales etter medgått tid.   Minstepris: kr 30 371 27 610
1.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon
  Arealklasser og gebyr følger 1.1.1.
1.1.4 Oppretting av anleggseiendom
  Gebyr for oppretting av anleggseiendom;
  areal fra 0 – 2000 m³ kr 37 675 34 250
  areal fra 2001 m³ – , økning pr. påbegynt 1000 m³ kr 1 617 1 470
1.1.5 Registrering av jordsameie
  Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.
1.2 Oppretting av matrikkelenhet
  Matrikkelføring uten fullført oppmålingsforretning.I tillegg kan det komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning. Viser til 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4 og 1.1.5. kr 7 986 7 260
1.2.1 Avbrutt oppmålingsforretning eller matrikulering
  Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.1 og 1.2.
1.3 Grensejustering
1.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
  Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5% av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20% av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til samferdselsformål og areal over 500 m2 følger arealklasser og gebyr pkt 1.1.1.
  areal fra 0 – 250 m² kr 6 710 6 100
  areal fra 251 m² – 500 m² kr 11 935 10 850
1.3.2 Anleggseiendom
  For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5% av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³.
  volum fra 0 – 250   m³ kr 17 567 15 970
  volum fra 251 – 1000 m³ kr 19 701 17 910
1.4 Arealoverføring
1.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
  Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres.   Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.
  areal 0 – 250 m² kr 17 567 15 970
  areal fra 251 m² – 500 m² kr 20 790 18 900
  areal fra 501 m²-, økning pr påbegynt 500 m² kr 5 847 5 315
 
 
1.4.2 Anleggseiendom
  For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.
  volum fra 0 – 250   m³ kr 22 913 20 830
  volum fra 251 – 500 m³ kr 27 159 24 690
  volum fra 501 m³-, økning pr påbegynt 500 m³. kr 7 272 6 611
1.5 Klarlegging av eksisterende grensepunkt der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
  For første punkt kr 4 268 3 880
  For hvert nytt punkt kr 871 792
1.6 Klarlegging av eksisterende grensepunkt der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt, eller klarlegging av rettigheter
  For første punkt kr 6 721 6 110
  For hvert nytt punkt kr 3 370 3 064
  Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.
1.7 Privat grenseavtale
  For inntil 2 punkter kr 5 338 4 853
  For hvert nytt punkt kr 871 792
  Billigste alternativ for rekvirent velges.
  Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid (minimum 3 timer).
1.8 Timepris
  Timepris for arbeider etter matrikkelloven kr 1 050 977
1.9 Urimelig gebyr
  Hvis gebyret anses å bli klart urimelig i forholdt til det arbeid og de kostnader som kommunen har hatt med saken, kan rådmannen på eget initiativ eller etter søknad fastsette annet gebyr enn det som framgår av regulativet.
1.10 Betalingsbetingelser
  Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Gebyret kreves inn etterskuddsvis, men før tinglysning.
1.11 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring i saken
  Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.
1.12 Kostnader for innhenting av relevante opplysninger
  Kostnader utenom det som er nevnt over, som kommunen påføres i forbindelse med innhenting av relevante opplysninger i forbindelse med oppmålingsforretning, viderefaktureres til rekvirenten.
1.13 Utstedelse av matrikkelbrev.   Jf matrikkelfoskriften § 16.4
  Matrikkelbrev inntil 10 sider kr 175 175
  Matrikkelbrev over 10 sider kr 350 350
         
  GEBYRREGULATIV FOR SEKSJONERING AV EIENDOMMER.      
  Lovhjemmel: Lov om eierseksjoner § 15.
1 Generelt
Regulativet skal dekke utgifter til kontroll av at vilkårene for seksjonering er til stede, herunder kontroll av tegninger og eventuell befaring. Gebyret gjelder pr sak og ikke pr seksjon. Tinglysing av seksjonsbegjæringen kommer i tillegg. Gebyr avregnes etter medgått tid i hht. timepris fastsatt i pkt 1.8, minimum 3 timer
2 Tillatelse til seksjonering uten nødvendig befaring
  Avregnes etter medgått tid, minimum 3 timer.
3 Tillatelse til seksjonering med nødvendig befaring
  Avregnes etter medgått tid, minimum 3 timer.
4 Betalingsbestemmelser
  Innbetaling skal skje innen frist fastsatt av kommunen. Blir seksjoneringstillatelse ikke gitt skal tinglysningsgebyret og halvparten av gebyret for seksjonering betales tilbake.
5 Gebyr for oppmåling av uteareal på eierseksjon kommer i tillegg til pkt 2. og 3.
  Se gebyrregulativ for matrikkelloven pkt. 1.1.3.
  OPPDRAG FOR TJENESTER UTFØRT AV EGET FORETAK
  Oppdrag og tjenester utført av eget foretak, org. nr. 952857991
  For alle tiltak som krever godkjenning beregnes beløpet etter medgått tid. Medgått tid til beregning skal belastes oppdraget. For større utbyggingsprosjekter og anlegg gis foretaksleder anledning til å regne fastpris/anbud. Prisen skal baseres på timepris. Ved stiknings- og måleoppdrag skal det beregnes instrumentleie etter utleietid. Oppgitte timepriser er ekskl. mva. Alle oppdrag og tjenester faktureres med 25 % mva.
1 Plassering av tiltak og beliggenhetskontroll
Timepris:
kr 2 150 2 075
2 Instrumentleie
2.1 GPS – timepris kr 663 638
2.2 Totalstasjon – timepris kr 300 288
2.3 Niveller – timepris kr 175 163
  Byggesak   2020 2019
  BETALINGSREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGE- OG DELINGSSAKER M.M.      
  Gebyr for behandling av bygge- og delingssaker fastsettes iht. pbl § 33-1. Tid til nødvendig tilsyn inngår i satsene og finansieres med 10% av gebyrinntektene. Eventuell tvangsmulkt og overtredelsesgebyr behandles særskilt. Gebyrene er fritatt for merverdiavgift.      
  Gebyr beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt kommunen har mottatt en behandlingsdyktig søknad, og betales til kommunekassa etter regningsoppgave fra kommunen      
  Hvis gebyret anses å bli klart urimelig i forhold til det arbeid eller de kostnader som kommunen har hatt med saken, kan rådmannen på eget initiativ eller etter søknad fastsette annet gebyr enn det som framgår av regulativet.      
1 Nybygg og hovedombygging av boliger og fritidsboliger inkl. tilhørende garasje i samme bygning (tillatelse til tiltak)      
A For søknader som inneholder én boenhet: kr 26 309 23 490
B For søknader som inneholder mer enn en selvstendig boenhet i samme bygning, betales pr. boenhet f.o.m. boenhet nr. 2 t.o.m. nr. 20: kr 13 171 11 760
C For søknader som inneholder mer enn en selvstendig boenhet i samme bygning, betales ved flere enn 20 boenheter f.o.m. nr. 21: kr 6 597 5 890
D For søknad om ny boenhet, som tilbygg eller påbygg til eksisterende bygg, eller ved bruksendring av del av eksisterende bygg, betales pr. boenhet: kr 13 171 11 760
E For søknader om tilbygg eller påbygg som ikke inneholder ny boenhet betales etter satsene i kapittel 2. kr    
F Sammenføyning fra tomannsbolig til enebolig kr 7 500  
G Andre sammenføyninger av boenhet i boligbygg, pr. boenhet som bringes til opphør kr 7 500  
2 Andre kategorier nybygg samt tilbygg, påbygg, underbygging, hovedombygging, betales etter bruksareal.      
A.1 Grunnbeløp – til og med 15 m² kr 5 424 4 843
A.2 16 – 200 m² – pr m² kr 131 117
A.3 201 – 600 m² – pr m² kr 95 85
A.4 alt over 600 m² – pr m² kr 48 43
B Bruksendring:
Ved bruksendring betales 50 % av satsene i 2 A.
     
C Driftsbygninger i landbruket , uisolerte lagerbygg og haller av duk eller folie med bruksareal inntil 1000 m2 betales etter satsene i 2A (1-4), men maksimum kr. 20.000,-      
D Driftsbygninger i landbruket, uisolerte lagerbygg og haller av duk eller folie med bruksareal over 1000 m2 betales etter satsene i 2A (1-4), men maksimum kr. 25.000,-      
3 Arealuavhengige tiltak      
A På bolig-, fritids- og landbrukseiendom: Endring av tillatelse, tak over inngangsparti, veranda, vindfang, forstøtningsmur, støyskjerm, brønn, dam og basseng, midlertidig tiltak, fasadeendring, riving, bygningsteknisk installasjon (separat installasjon eksklusiv ildsted/skorstein), tilknytning til offentlig nett, tankanlegg, gjerde, terrenginngrep og P-plasser. kr 3 528 3150
B På annen eiendom enn bolig-, fritids- og landbrukseiendom:
Endring av tillatelse, tak over inngangsparti, veranda, vindfang, forstøtningsmurer, støyskjerm, brønn, dam og basseng, midlertidig tiltak, fasadeendring, riving, bygningsteknisk installasjon (separat installasjon eksklusiv ildsted/skorstein), tilknytning til offentlig nett, lednings- og kabelanlegg, tankanlegg, gjerde, terrenginngrep og p-plasser.
kr 7 022 6 270
C Igangsettingstillatelse etter rammetillatelse, pr.stk kr 4 872 4 350
D Skorstein og ildsteder: oppføring, rehabilitering av skorstein kr 1 109 990
E Skilt og reklame, oppføring av enkeltskilt inntil 2 stk. (ved mer enn 2 skilt og skiltplaner for bygninger betales etter satsene i 3 F) kr 3 042 2 716
F Skiltplaner, ID-mast, pylon/totem kr 6 480 0
4 Dispensasjoner      
A Administrativ avgjørelse (fullt gebyr uavhengig av utfall) kr 6 532 5 832
B Politisk avgjørelse (fullt gebyr uavhengig av utfall) kr 13 552 12 100
5 Fradeling/arealoverføing (I tillegg kommer egne gebyrer knyttet til ev. kart- og oppmålingsforretning).      
A For behandling av søknad om deling av eiendom i regulert område betales kr 5 454 4 870
B For hver ytterligere parsell i samme søknad betales kr 2 789 2 490
C For behandling av søknad om deling av eiendom utenfor regulert område betales kr 7 829 6 990
         
         
      2020 2019
D For hver ytterligere parsell i samme søknad betales kr 3 998 3 570
6 For behandling av utslippssøknader      
A Inntil 15 pe kr 6 104 5 450
B 15-50 pe kr 29 859 26 660
C Over 50 pe kr 62 698 55 980
7 Behandling av søknader som ikke kommer til utførelse:      
A For ferdigbehandlede søknader som ikke kommer til utførelse betales 75 % av satsene for gjeldende behandling, unntatt dispensasjonsgebyret som betales fullt ut, se punkt 4.      
B Ved avslag betales 75% av satsene for gjeldende behandling, unntatt dispensasjonsgebyret som betales fullt ut, se punkt 4.      
C Dersom søker velger å trekke saken før den er ferdigbehandlet, faktureres gebyret ut fra hvor langt i prosessen behandlingen har kommet. Ferdigbehandlet søknad settes til 75 % av ordinært gebyr. Prosesstart regnes fra mottakskontroll er gjennomført.      
D Ved pålegg om søknad for ulovlig igangsatt byggearbeid eller arbeid igangsatt uten tillatelse, betales 100 % tillegg av satsene ovenfor pga merarbeid.      
E Fornyelse av tidligere godkjent byggesøknad og reviderte søknader som krever ny behandling belastes med 50 % av gjeldende behandling hvis søknad mottas innen ett år etter utløp av byggefrist      
F Dersom et avslag medfører at en revidert søknad mottas innen 3 måneder fra vedtaksdato og denne søknaden blir godkjent, betales et redusert gebyr tilsvarende 50 % av fullt gebyr.      
G Merarbeid der arbeid ikke dekkes av regulativet faktureres med kr. 1050 pr time. Dette gjelder også besvarelse av forespørsler som medfører en sammenstilling av informasjon.      
8 Behandling av søknad om godkjenning av foretak og ansvarsrett, også ved sanitærmeldinger      
A Lokal godkjenning kr 5 443 4 860
B Gjentatt søknad om lokal godkjenning som samsvarer med tidligere godkjenning kr 1 891  
C Personlig godkjenning (selvbyggere) kr 2 052 1 832
D Søknad om ansvarsrett (der det ikke er gitt lokal eller personlig godkjenning) kr 1 026 916
D Erklæring om ansvarsrett kr 1 026 916
F Endring av ansvarshavende kr 2 183 1 949
G Behandling av sanitærmeldinger der søker ikke har sentral godkjenning kr 3 916 3496
9 Andre gebyrer      
A Søknad om midlertidig brukstillatelse (skal brukes kun unntaksvis, se pbl. § 21-10, 3. ledd) kr 4 357 3 890
B Ferdigattest som rekvireres innen fastsatt frist i midlertidig brukstillatelse belastes ikke med gebyr. Hvis ikke settes gebyret til: kr 2710 2 420
C Anmodning om tilleggsopplysninger pga. søknad ikke komplett og behandlingsdyktig, pr. gang kr 1 187 1 060
D Gjennomgang som fører til retur av søknad fordi den ikke inneholder den minimumsdokumentasjonen som kreves i forskriften kr 1 500 2 640
  Plansaker   2020 2019
  BETALINGSREGULATIV FOR BEHANDLING AV PLANSAKER  
  Private planforslag – Plan- og bygningsloven (PBL) kapittel 12      
  Med hjemmel i forskrift til plan- og bygningsloven § 2-1 kreves det at alle forslag til reguleringsplaner konstrueres og leveres på digital form før planforslaget tas opp til 1. gangs behandling. Digital arealplan skal være i henhold til nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister. Gebyret skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader på sektoren. Dersom planprosessen avsluttes etter oppstartsmøte og før forslag legges ut til offentlig ettersyn, skal det beregnes 50 % av fullt gebyr.
Gebyrene er fritatt for merverdiavgift.
     
  Hvis gebyret anses å bli klart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader som kommunen har hatt med saken, kan rådmannen på eget initiativ eller etter søknad fastsette annet gebyr enn det som framgår av regulativet.      
A Planprogram kr 19 490 18 880
B Reguleringsplaner   0 0
  Planareal inntil 10 daa kr 77 890 75 470
  Planareal inntil 20 daa kr 87 340 84 630
  Over 20 daa tillegg pr. påbegynt 10 daa kr 7 810 7 560
  Innenfor arealdelplanene for Elverum sentrum – Leiret og Vestad nord er gebyret kr 142 970 138 530
  Maksimalgebyr for reguleringsplaner kr 172 440 167 090
  Mindre reguleringsendringer, fast pris: kr 31 830 30 840
C Tilleggsgebyr
Når kommunen må utføre digitalisering av plankart og tilpasning av format for innlegging i GIS-database betales gebyr etter brukte timeverk.
   
Minstegebyr pr. planforslag kr 8 690 8 420
  Timepris – fritatt for merverdiavgift kr 1 050 980
D Konsekvensutredninger
Hvor planmyndigheten er godkjenningsmyndighet for søkers konsekvensutredninger, jfr. Forskrift om konsekvensutredninger, betales gebyr etter brukte timeverk og utgifter kommunen måtte ha hatt til sakkyndig bistand.
     
  Minstegebyr pr. planforslag kr 26 710 25 880
  Timepris – fritatt for merverdiavgift kr 1 050 980
E Oppstartsmøte plansak, full planprosess kr 10 000  
  Oppstartsmøte plansak, mindre endring. kr 7 000  
F Foreleggelse av planspørsmål (PBL §12-8)                                                                                                                            Framleggelse med politisk forhåndsvurdering kr 12 740 12 340
G Oppheve plan, privat initiativ kr 30 000  
  VEI, PARK OG ANLEGG   2020 2019
1 LEIE AV TORGPLASSER      
  Torgplassene er på 12,5 m².
Gebyrene er fritatt for merverdiavgift.
     
1.1. Salg fra fast plass pr. år, uten strøm kr 3 840 3 720
1.2 Salg fra fast plass pr. år, med strøm kr 6 060 5 870
1.3 Annet salg pr. dag, uten strøm kr 540 514
1.4 Annet salg pr. dag , med strøm kr 570 545
2 LEIE AV KOMMUNAL P-PLASS, GATEGRUNN, TORG ELLER PARK      
  Gebyrene er fritatt for merverdiavgift.      
  Rådmannen kan inngå avtale om reduksjon av gebyr dersom gebyret blir urimelig høyt. All bruk/leie skal være forhåndsavtalt      
2.1 Folkvangtomta og Torget sør. Pris pr. dag. kr 5 770 5 590
2.2 Kommunal gategrunn, Elvarheimparken, på betingelse av ingen framleie      
  Der skiltplan er påkrevd, pris pr. dag og stenging av gate inntil 3 gatekvartal kr 1 550 1 500
  Der skiltplan er påkrevd, pris pr. dag og stenging av gate over 3 gatekvartal kr 2 500  
  Bistand for utarbeidelse av skiltplaner, inntil 3 gatekvartal. kr 1 500  
  Bistand for utarbeidelse av skiltplaner, over 3 gatekvartal. kr 2 500  
  Uten vegstenging, intet gebyr. Evt. skader belastes søker. kr    
2.3 Det er utarbeidet særskilt avtale for Grundsetmarten, Elverumsdagene, oktoberfestival og julegateåpning med omfattende trafikktiltak og leiebehov. Evt skader faktureres separat. kr 53 050 51 400
3 PARKERINGSAVGIFT OG -GEBYR      
  Elektrisk og hydrogendrevet bil (EL, EV, EK, EB og HY) kan parkeres uten at det betales avgift på plasser der avgiftsparkering ellers gjelder. Selv om det er gratis kan man ikke stå parkert lenger enn bestemmelsene sier. Hvis man parkerer på offentlig parkeringsplass med tidsbegrenset parkering, må urskive brukes. Står man på ladeplass må lading pågå for å unngå kontrollsanksjon.      
3.1 Parkeringsavgift langtid pr dag kr 35 30
3.2 Parkeringsavgift langtid pr time kr 14 13
3.3 Parkeringsavgift ladeplasser pr time (hele døgnet) kr 6 6
3.4 Jf. «Forskrift om offentlig parkeringsgebyr»; gjelder overtredelser av bestemmelser om stans og parkering av motorvogn eller tilhenger til motorvogn på veg åpen for alminnelig ferdsel, jf. trafikkreglene § 1. Gebyr fastsatt av Samferdelsdepartemenetet kr 900 900
3.5 Jf «Forskrift om vilkårsparkering (parkeringsforskriften)». Gebyr fastsatt av Samferdelsdepartemenetet. Ved overtredelse av vilkårene for parkering   ilegges en kontrollsanksjon (gebyr)   på:                                                                                                                                                                For enkelte spesielle overtredelser henvises for øvrig til forskriftens § 36. kr 600 600
4 PARKERING, ABONNEMENTSKORT      
  Abonnementskort for parkering på offentlige avgiftsbelagte langtids P-plasser. Kortet er elektronisk og er knyttet til kjøretøyets reg.nr.      
4.1 Avgift pr år kr 5 160 5 000
4.2 Avgift pr mnd kr 520 500
5 FRIKJØP AV PARKERINGSPLASSER      
  Jfr. vedtekt til PBL §69 nr. 4, stadfestet 05.11.1984.
Prisen er fritatt for merverdiavgift
kr 150 000 150 000
6 GRAVING I KOMMUNALE VEGER OG GATER      
  Gebyrene er fritatt for merverdiavgift.      
6.1 Behandling av gravesøknader, inkl. befaring, tilsyn og kontroll, pr.søknad: kr 5 990 5 800
      2020 2019
6.2 Dersom veg-/grøfte-areal ikke er istandsatt i hht. avtale innenfor fristen, påløper et ekstra gebyr pr. m². Gebyret gjelder også dersom graving er igangsatt uten godkjent gravetillatelse. kr 640 620
6.3 Gebyr for behandling av tiltak uten graving      
  På kommunalt trafikkareal som krever arbeidsvarsling og skiltplan kr 1 470 1 420
7 HÅNDHEVING AV POLITIVEDTEKTENE      
  Jf   Politivedtektenes § 28a.   Vedtektenes § 6, § 12, § 13, § 15, § 16, § 17, § 19, § 20 håndheves av Elverum kommune med hjemmel i forskrift av 19. juni 2012 nr. 600 om Kommunal håndheving av politivedtekter. Elverum kommune ilegger ved overtredelser av disse bestemmelsene overtredelsesgebyr som fastsatt i forskriftens §6.      
VANN- OG AVLØPSGEBYR 2020 2019
1 Tilknytningsgebyr (engangsgebyr)
Tilknytningsgebyr skal være betalt før byggearbeider kan igangsettes
A I eksisterende og nye boligfelt, industrifelt, forretningsområder o.l. hvor refusjoner for veg, vann og avløp er fastsatt på grunnlag av faktiske investeringer eller er innregnet i tomteprisen, betales tilknytningsgebyr ifølge gjeldende forskrifter for vann- og avløpsgebyr etter følgende satser:
VANN:
  For boliger pr. m² beregnet areal kr 43,75 43,75
For annen bebyggelse pr. m² bruksareal kr 43,75 43,75
  AVLØP:
For boliger pr. m² beregnet areal kr 77,50 77,50
  For annen bebyggelse pr. m² bruksareal kr 77,50 77,50
B I eksisterende og nye boligfelt, industrifelt, forretningsområder o.l. hvor refusjoner for veg, vann og avløp ikke er fastsatt på grunnlag av faktiske investeringer eller er innregnet i tomteprisen, betales et tillegg pr m² til tilknytningsgebyr etter pkt A. Tillegget er fritatt for merverdiavgift.
  VANN:
For boliger pr. m² beregnet areal kr 116 116
  For annen bebyggelse pr. m² bruksareal kr 41 41
AVLØP:
  For boliger pr. m² beregnet areal kr 182 182
For annen bebyggelse pr. m² bruksareal kr 61 61
C Eiendommer som tilknyttes vann og avløp i forbindelse med utvidelsen av forsyningsområdet i henhold til hovedplan VA, betaler et fast tillegg til tilknytningsgebyr alt. A. Tillegget er fritatt for merverdiavgift.
VANN: kr 16 800 17 271
  AVLØP: kr 16 800 17 271
Tilknytningsgebyr for tilbygg mindre enn 8 m² innkreves ikke.
  2020 2019
2 Årsgebyr
A Boliger – med   vannmåler
  Vann pr. m³   målt vannforbruk kr 14,45 13,14
Avløp pr. m³   målt vannforbruk kr 20,63 20,03
B Boliger – uten vannmåler
Vann pr. m² beregnet areal kr 23,13 21,03
  Avløp pr. m² beregnet areal kr 33,00 32,04
For svømmebasseng på eiendom hvor det ikke er vannmåler
Vanngebyr og avløpgebyr etter beregnet forbruk basert på bassengvolum [m³]
  VANN:
Bassengvolum fra 3 m³ til 20 m³ kr 577,50 525,00
  Bassengvolum fra 20 m³ til 40 m³ kr 1 155,00 1 050,00
Bassengvolum over 40 m³ kr 1 732,50 1 575,00
  AVLØP:
Bassengvolum fra 3 m³ til 20 m³ kr 825,00 801,25
  Bassengvolum fra 20 m³ til 40 m³ kr 1 649,29 1 601,25
Bassengvolum over 40 m³ kr 2 475,00 2 402,50
C Næringsdrivende
Vann pr. m³   målt vannforbruk kr 14,45 13,14
  Avløp
Bedrifter med avløpsvann som ikke avviker vesentlig fra vanlig boligavløpsvann betaler pr. m³ målt vannforbruk.
kr 20,63 20,03
Ikke forurenset avløpsvann (kjølevann o.l.) som ledes til overvannsledning pr. m³ målt   vannforbruk
Det er en betingelse at det monteres vannmåler for det vann som slippes til overvannsledningen.
kr 3,10 3,01
  Vann pr. m³   målt vannforbruk, ved vannforbruk over 10.000 m³ pr. år. Storkunde etter avtale kr 4,93 4,48
3 Gebyr for vannavstenging
  For oppmøte i forbindelse med avstenging/-påsetting av vannforsyning betales et gebyr. kr 775,00 750,00
  INNFORDRINGSGEBYR   2020 2019
  Omkostninger som påløper i forbindelse med innfordring av husleie, barnehage/SFO, pleie- og omsorgstjenester, kommunale eiendomsavgifter, diverse fakturering og plan- og byggesaker fastsettes ut fra det til enhver tid gjeldende rettsgebyr (R) eller inkassosats (IS) fastsatt i forskrift.      
  Forsinkelsesrenter beregnes i henhold til lov om forsinket betaling.      
Med virkning fra 01.01.20 fastsettes følgende betalingsregulativ i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS 2020 2019
A Leie av bil og mannskap
Leie av utrykningskjøretøy pr. time (ihht. KS satser) kr 770 770
  Mannskap   pr. time pr. stk.(ihht. KS satser) kr 1 123,75 1123,75
Fritatt for merverdiavgift ved utrykning.
B Unødige alarmer utover 1 grunnet manglende vedlikehold/ uaktsomhet. kr 7 359 7 144
Unødige innbruddsalarmer utover 3 grunnet manglende vedlikehold/uaktsomhet. kr 754 732
C Kursavgift for kurs arrangert av brann- og feiervesenet fastsettes i forhold til det enkelte kurs.
Fritatt for merverdiavgift
D Gebyr for behandling av søknad om fyrverkeri og tilsyn av utsalgssted. Fritatt for merverdiavgift. kr 3 408 3 308
  FEIE-OG TILSYNSGEBYR 2 020 2 019
Med virkning fra 01.01.20 fastsettes følgende betalingsregulativ for feiing og tilsyn i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS.
Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS (MHBR) innkrever feie- og tilsynsgebyrer på vegne av kommunen og representerer ved innfordring av kravene Elverum kommune hva gjelder bruk av legalpant i eiendommer.
1 For vanlige røykpiper i bolig- og forretningsbygg inntil 3 etasjer, ekskl. kjeller og uinnredet loft pr. pipe (røykløp) pr. år. kr 611,25 592,50
Det foretas ikke feiing av piper (røykløp) dersom ildsted ikke er tilkoblet, eller i særskilte tilfeller, ildstedet (ene) er plombert av feiervesenet. NB! I disse tilfellene kan det søkes fritak for feie-/tilsynsgebyr.
2 For bygninger med flere etasjer enn nevnt under punkt 1 betales et tillegg pr. etasje pr. år på kr 103,75 100,00
3 For større røykpiper betales for medgått tid etter sats per time på (ihht. KS satser) kr 1123,75 637,50
4 Mannskap pr. time, fyrkjele feiing (ihhr. KS satser) kr 1123,75 637,50
5 Gebyr for ferdigbefaring/trykkprøving/videofilming pr. røykløp inntil 1 time, pr. påbegynte time nr. 2 er kr 490,- (pkt.4) kr 875 840
6 Tilsyn/kontroll fritidsbolig, faktureres etterskuddsvis etter varsling, se priser nedenfor. kr 0 1 000
Prisliste tilsyn/kontroll av fritidseiendommer
6a Tilsyn/kontroll av vanlig fyringsanlegg, innenfor 1 times arbeid kr 1 500
6b Tilsyn/kontroll som går over 1 time faktureres timepris på kr 750
6c Dersom feier ved 2. gangs varsel møter «stengt dør2, ikke klargjort,, faktureres det tilleggsgebyr for administrasjonskostnader kr 750
Prisliste feiing av fritidsbolig
6d Feiing av vanlig pipeløp samtidig med tilsyn/kontroll, når feier ser det som nødvendig. Pris pr. pipeløp kr 312,50
6e Feiing av vanlig pipeløp på forespørsel faktureres timepris på kr 1123,75
  Priser for lovpålagte tjenester
Priser for ikke lovpålagte tjenester, som bl.a. ferdigbefaring, trykkprøving, videofilming, fresing av skorstein og fjerning av kaiereir faktureres timepris på kr 1123,75
  RENOVASJONSGEBYR 2020 2019
Det fastsettes følgende gebyrsatser for Sør- Østerdal Interkommunale renovasjonsselskap IKS. Ved manuell betaling av fakturering/betalinger, vil det tilkomme et behandlingsgebyr på kr. 35,-.
Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (SØIR) innkrever renovasjonsgebyrene på vegne av kommunen, og representerer ved innfordring av kravene Elverum kommune hva gjelder bruk av legalpant i eiendommer.
A Grunngebyr pr. år – husstander/husholdningsavfall kr 1 164 1 141
B Volumgebyr pr år – tømming av restavfallsbeholder 1 gang pr mnd – ordinære husstander:
  140 ltr. restavfall kr 1 326 1 300
190 ltr. restavfall kr 2 078 2 037
  240 ltr. restavfall kr 2 627 2 575
360 ltr. restavfall kr 3 943 3 865
  660 ltr. restavfall kr 7 234 7 092
160 ltr. ekstrasekk (kjøpes i butikkene – 50 kr inkl mva) kr 50 50
C Leie av papirbeholder
140 ltr. papir kr 111 108
  240 ltr. papir kr 194 190
360 ltr. papir kr 388 380
  660 ltr. Papir kr 954 935
D Leie av beholder for glass- og metallemballasje
  140 ltr. G&M kr 111 108
240 ltr. G&M kr 194 190
E Renovasjonsgebyr pr. år – forenklet renovasjonsordning (kun sekkerenovasjon) – jfr retningslinjer for endring av abonnement: (spredtbygde områder, lang privat gårdsveg, liten avfallsproduksjon)
Årsgebyr forenklet ordning kr 1 305 1 279
F Fradrag i ordinært renovasjonsgebyr pr. år som følge av hjemmekompostering/bruk av egen gjødselkjeller for bioavfall – jfr. retningslinjer for endring av abonnement
Fradrag hjemmekompostering kr -512 -502
G Serviceabonnement pr. år – henting av avfall utover 3 meters-regelen.
3-10 meter kr 191 187
  11-20 meter kr 389 381
over 20 meter   – særskilt avtale
H Gebyr pr år for renovasjon av hytter og fritidseiendommer
Kategori 0 kr 2 336 2 290
  – hytter/fritidseiendommer i områder med høy standard og stor avfallsproduksjon (for eksempel Trysilfjellet)
Kategori 1 kr 1 459 1 430
  – hytter/fritidseiendommer i regulerte hytteområder med tilrettelagt infrastruktur (veg, vann, avløp, elektrisitet).
Kategori 2 kr 791 775
  – hytter/fritidseiendommer i eller i tilknytning til regulerte hytteområder. Omfatter også hytter som ligger inntil offentlig vei/privat vei og hvor det delvis er tilrettelagt infrastruktur. De fleste hytter hører inn under denne kategorien.
2020 2019
Kategori 3 kr 317 310
  – omfatter hytter/koier med lav standard utenfor regulerte områder, uten vegforbindelse i rimelig nærhet.
I Bringeordning av sortert avfall til ministasjoner – papp/papir, glass og tekstiler
  Ministasjoner
J Bringeordning til gjenvinningsstasjoner – sorterte avfallsfraksjoner som papp/papir, treverk, metall, møbler, farlig avfall, hageavfall, kuldemøbler osv
  Sortert avfall – Alle fraksjoner unntatt restavfall
Restavfall pr inspiserbar sekk, inntil 140 liter, i klar plast med løst avfall (30 kr inkl. mva) kr 30 30
  Restavfall pr. m3 – 200 kr inkl. mva. (Minsteavgift 140 liter – kr. 30,- inkl. mva) kr 200 200
Kostnadene for håndtering av sortert avfall inngår i grunngebyret.
K Septikrenovasjon – Elverum kommune
For tømming av slamavskillere for eiendommer med fast bosetting betales pr. år for slamvolum opp til 6 m³ og tømming hvert 2. år. kr 1 084 1 093
  For eiendommer med fast bosetting uten toalett og for fritidsbebyggelse betales pr. år for slamvolum opptil 6 m³ og tømming hvert 4. år. kr 539 544
Tilsyn og kontroll av private avløpsanlegg jfr. KS vedtak 008/19, fritatt for merverdiavgift kr 250 225
  Festeavgift   2020   2019
  Festeavgift for graver ved kirkegårdene i Elverum kr 320 kr 300

Innholdsfortegnelse