Gå til innhold

Glimt fra 2017

Hvordan er det å leve i Elverum?

Klikk her: 

I 2017 ble det første spadetaket tatt i det hittil største kommunale utbyggingsprosjektet i Elverums historie. Helsehuset skal være innflyttingsklart i 2019.

For å kunne levere gode helsetjenester i fremtiden, skal helsehuset i Elverum utvides med ca. 9 500 kvadratmeter. Når det står ferdig i 2019, vil Helsehuset sikre Elverums innbyggere et bredt tilbud av helsetjenester under samme tak.

Det nye tilbygget på fire etasjer ligger i tilknytning til de ca. 6 000 kvadratmeterne som utgjør det eksisterende helsehuset. Den gamle delen skal enten bygges om eller gjennomgå tiltak for bedring av inneklimaet, og vil blant annet inneholde kontorer for kommunens administrasjon innen helse og omsorg.

Første etasje i Helsehuset får legevakt med interkommunale akutte døgnplasser, samt korttidsplasser for utskrivningsklare pasienter. I andre etasje blir det rehabiliteringsenhet med aktivitetssone og treningsfasiliteter, ergo- og fysioterapitjeneste, og frisklivssentral.

Bedre flyt og kvalitet

Tredje etasje har rom for både kort- og langtidspasienter. Her blir det også en avdeling for lindrende behandling for mennesker i livets siste fase. Helsestasjonen, Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og Barne- og ungdomspsykiatrisk (BUP) flytter inn i fjerde etasje

Familie- og helsesjef i Elverum kommune, Lars Kiplesund, er blant de som har jobbet lenge for at Helsehuset nå blir en realitet.

– Samlokaliseringen vil skape bedre flyt og kvalitet i helsetjenestene, og gjøre det enklere for innbyggerne å motta et helhetlig tjenestetilbud. Med korttidsplasser og rehabiliteringsenheten under ett tak, vil vi i tillegg få økt fokus på den enkeltes mestring av daglige aktiviteter. Målet er at innbyggerne skal kunne bo lengre i egne hjem, sier han.

Elverum kommune er partner i ZEN (Zero Emission Neighbourhoods), et forskningssenter ledet av SINTEF og NTNU. Ikke rart den nye bydelen Ydalir blir proppfull av fremtidsrettede energiløsninger.

Solceller, og varme fra grunnvann. Materialvalg av tre. Transportløsninger som bilkollektiv, elbiler- og sykler, samt kollektivtransport. Den dagen bydelen Ydalir står ferdig, vil den være blant de ledende bydelene i Norge og Europa på bærekraft og miljø.

I ZEN samarbeider kommuner, næringsliv, myndigheter og forskere for å planlegge, utvikle og drifte områder uten klimagassutslipp. Dette innebærer blant annet mer effektiv energibruk, produksjon, og bruk av fornybar energi som vil bidra til bedre miljø lokalt og til å nå nasjonale klimamål.

Lysegrønn fremtid

Ydalir er ett av åtte pilotområder i Norge som vil nyte godt av forskningen i ZEN. Den nye bydelen i Elverum vil reise seg i løpet av de neste 10-15 årene. Utbyggingsprosjektet omfatter ny barneskole, barnehage og idrettshall, og mellom 800 og 1000 boenheter i form av eneboliger, tomannsboliger, rekkehus, og lav- og høyblokker. Den korte avstanden til sentrum, badeplassen ved Sagtjernet og Svartholtet, gjør området attraktivt for personer i alle aldersgrupper og livssituasjoner.

Elverum kommune er byggherre for barnehagen, skolen og idrettshallen. Barnehagen står ferdig høsten 2018, skolen skal være ferdig til skolestart i 2019. Den første kommersielle boligutbyggeren har signert, og flere utbyggere har meldt sin interesse for å bygge boliger i Ydalir.

Fremtiden ser lysegrønn ut for Elverums nyeste bydel!

De jobber systematisk med kontinuerlig forbedringsarbeid for å få mer ut av mindre ressurser. På Moen sykehjem har de ansatte satt ledelsesfilosofien LEAN ut i livet med godt resultat.

Høsten 2016 ble alle avdelingslederne innen Sektor for pleie, rehabilitering og omsorg sendt på LEAN-kurs. Målet er å forbedre den økonomiske lønnsomheten gjennom teamarbeid og effektivisering. Metoden er tatt i bruk også i andre sektorer i kommunen.

På avdeling 3 ved Moen sykehjem har de først og fremst jobbet med å rydde og systematisere interne rutiner. Det har ført til en enklere hverdag for de som jobber der, og bedre tjenester til de som bor der.

Visualisering av driften ved bruk av såkalte driftstavler, er et populært LEAN-verktøy. På avdeling 3 er det satt opp driftstavler på lunsj- og møterommet med oversikt over alle pasientene, sammen med sjekklister, prosedyrer og mål. Det gjorde det enklere for de 36 ansatte å følge med på medisinsk behandling, ernæring og observasjoner.

Helhet og oversikt

– Alt som kan gjøre hverdagen vår enklere og samtidig gjør oss mer effektive er bra, både for oss og pasientene, sa sykepleier ved Moen sykehjem, Janny Rundberget.

Ifølge LEAN-rådgiver i Elverum kommune, Jessica Blomsterlund, er det et viktig prinsipp i LEAN å ikke hoppe rett fra problemet til løsningen, men heller ta seg tid til å finne den dypeste årsaken til problemet og evaluere tiltakene underveis.

– LEAN gir struktur og systematikk til forbedringsarbeidet. For eksempel gir visualiseringen av driften ved hjelp av driftstavler helhet og oversikt, så sant man holder jevnlige tavlemøter underveis, sier hun.

I en periode på seks uker tok 5. klasse på Hanstad skole i bruk VR-briller i matteundervisningen. Men er det egentlig så innmari gøy å spille seg gjennom matteoppgavene?

JAAA!

Ingen så ut til å ha det minste imot å bytte ut den tradisjonelle matteboka med «virtualt reality» (VR). Målet for pilotprosjektet var å øke interessen for matematikk blant grunnskoleelever.

Elevene hadde gledet seg til å bruke spill i matteundervisningen.

– Det er morsommere å jobbe med matte på denne måten, sa Maria (10), før hun tok på seg VR-brillene og forsvant inn i den tredimensjonale matteverdenen.

VR-brillene kobles til undervisningsmodulen som ligger nedlastet som en app på lærerens mobiltelefon. Vel inne i spillet, er hovedpoenget å samle så mange poeng som mulig ved å svare riktig på regnestykker som dukker opp i de ulike 3D-scenarioene. I versjonen som ble testet ut i 5. klasse på Hanstad skole, skulle elevene regne seg gjennom den lille gangetabellen.

– Det fine med dette spillet er at det kan tilpasses hver enkelt elev. Ettersom at jeg får opp all statistikken på min PC, kan jeg jobbe aktivt med i timen. Jeg kan justere vanskelighetsgraden på oppgavene dersom jeg ser at noen av elevene skiller seg ut, sa lærer Kristin Søgård.

Hun har høy faglig integritet, har en egen ro over seg, og stiller opp for pasientene døgnet rundt. Sykepleierprisen 2017 gikk til sykepleier og kreftkoordinator i Elverum kommune, Monica Holen.

Sykepleieprisen deles ut i regi av Høgskolen i Innlandet ved Institutt for sykepleie, i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund i Hedmark. Prisen går til en sykepleier, forsker, leder eller en gruppe sykepleiere som har vært med på å utvikle kvaliteten i sykepleiefaget.

Formålet med prisen er å bidra med å fremme anerkjennelse for sykepleie som fag og tjeneste.

Monica Holen er sykepleier med videreutdanning i kreftomsorg. Hun jobber til daglig som kreftkoordinator ved Tjenestekontoret i Sektor for pleie, rehabilitering og omsorg. I nominasjonen sto det at Monica verdsettes for sin milde og rause væremåte.

I sin begrunnelse sa juryen blant annet følgende om årets prisvinner:

Monica Holen praktiserer forbilledlig sykepleie og veiledning av studenter. Hun har iverksatt nybrottsarbeid for å heve sykepleiekvaliteten og læringsmiljøet på sitt arbeidssted, og har gjort en bemerkelsesverdig innsats for å opprettholde en sykepleietjeneste og et læringsmiljø av høy kvalitet. I tillegg utmerker hun seg som inspirator for kollegaer, nyutdannede sykepleiere og studenter.

I kantina på Folkvang var det dekket til fest. Rundt bordet satt en spent gjeng fra Elverum læringssenter som ikke visste hvorfor de var invitert. Så kom rådmannen.

Rådmann Kristian Trengereid kunne fortelle at Elverum læringssenter var tildelt Arbeidsmiljøprisen for 2016.

Hvert år går prisen til en enkeltperson eller gruppe som har bidratt til et godt arbeidsmiljø internt i kommunen. Prisen er på 10 000 kroner, og kan brukes til arbeidsmiljømessige- og sosiale tiltak i enheten.

Elverum læringssenter har ansvaret for voksenopplæringen i Elverum kommune. Senteret tilbyr norskopplæring, spesialpedagogikk, og grunnskoleopplæring til 160 elever fra 30 nasjoner, fordelt på 15 lærere.

Har jobbet målrettet sammen

I begrunnelsen for tildelingen, var det lagt vekt på at Elverum læringssenter har jobbet målrettet med arbeidsmiljøet. Både ledere og ansatte har vært bidratt inn i dette arbeidet: Lederne har satt av tid og engasjert seg i spørsmål om arbeidsmiljø, de ansatte har involvert seg og bidratt med det lille ekstra. Alt dette har resultert i større fokus på HMS, utviklingsarbeid og konkrete tiltak.

Elverum læringssenter har en helhetlig og systematisk tilnærming til HMS-arbeid, og er bevisst sammenhengen mellom et godt arbeidsmiljø og god kvalitet på tjenestene.

– Vi står sterkere sammen, sa en takknemlig rektor ved Elverum læringssenter, Mukanisa Buranga Solend, til stående applaus fra sine kollegaer da hun mottok prisen.

19. juli stoppet NRK Sommertoget på Elverum stasjon, og programmet Sommeråpent sendte live fra stasjonen. Det ble en festdag for tusenvis av entusiastiske elverumsinger som hadde møtt frem på perrongen.

Da toget kom kl. 14.10, ble det møtt av allsang. Fram til kveldens direktesending Sommeråpent gikk på lufta, gjorde NRK opptak av det som foregikk på Elverum stasjon denne dagen. Og det var ikke lite.

Tusenvis av fremmøtte fikk se kokkeshow, konserter og underholdning fra scenen. En vandreutstilling av Kongens nei var så klart på plass. Glomdalsmuseet og Skogbruksmuseet hadde satt opp et martnsområde med boder, og kunne friste med mini jakt- og fiskedager og dertil hørende aktiviteter. Folk gikk ikke sultne hjem heller, det sørget diverse lokalmatutsalg og en helstekt elg for.

Avisen Østlendingen skrev:

«På hele plassen utenfor stasjonen myldret det av folk. Det var ordfører, Erik Hanstad, veldig glad for.

– Det er jo midt i ferien så vi kunne ikke forvente at så mange skulle møte opp, derfor er jeg utrolig fornøyd med oppmøtet. Mange må ha kommet hjem fra ferie for å være her i dag. Dette er jo helt fantastisk, sier ordføreren, før han legger til:

– Det må jo være flere tusen personer her, og det er veldig bra at folk stiller opp. I tillegg er det veldig stas at alle samles og viser fram byen vår. Det er veldig viktig, sier han.»

Demensdiagnoser, ustø gange og høy fallrisiko til tross: Ved Moen sykehjem setter en liten sensor en effektiv stopper for fallet før det oppstår. Ny teknologi fører til at færre pasienter skader seg.

Elverum kommune jobber kontinuerlig for å inkludere velferdsteknologi i framtidas helsetjenester. På avdeling 4 ved Moen sykehjem, falt beboerne i gjennomsnitt seks ganger i måneden mellom 2014 og 2016. Omtrent halvpartene av fallene førte til pasientskader. Da avdelingen testet ut en ny type sensor som utløser en alarm idet pasienten går ut av senga, ble antall fall i måneden redusert til null. Sensorene ble plassert på nedre del av pasientens skrivebord.

De ansatte kunne fortelle om en nærmest ny hverdag på jobb.

– Tidligere var vi inne hos beboerne flere ganger i løpet av natta for å forsikre oss om at de lå trygt i senga, fortalte Edel Olsen, en av pleierne som har deltatt i prosjektet.

Nå blir pleierne varslet via sensoren så snart beboeren er på vei ut av senga. Det reduserer ikke bare risikoen for fall, men fører også til en tryggere arbeidssituasjon med mindre stress for de ansatte

Ordningen med sensorer ble videreført etter at pilotprosjektet var avsluttet. Teknologien ble valgt blant annet fordi den er enkel å forstå, og kan flyttes mellom brukere ved endret behov. Fagutviklingssykepleier ved Moen sykehjem, Monica Berg, understreket at målet ikke er en reduksjon av ansatte, men reduksjon av skader, og en bedre hverdag for pasienter, ansatte og pårørende.

Ungdata er lokale ungdomsundersøkelser som gir et godt innblikk i hvordan det er å være ung i Norge i dag. I 2017 ble ungdomsskoleelever i Elverum invitert til å delta i undersøkelsen.

Ungdata er et kvalitetssikret og standardisert system som innebærer at skoleelever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring svarer på spørsmål om ulike sider ved livet sitt. Spørsmålene dekker helheten i ungdommenes liv, og omfatter et bredt spekter av temaer.

Her er et lite knippe av resultatene blant de ca. 600 ungdomsskoleeleven fra Elverum som deltok i undersøkelsen. Resultatene er oppgitt i prosent.

Ungdomsskolen ELVIS 1. trinn ELVIS 2. trinn
2014 2017 2014 2017 2014 2017
Medlem av idrettslag 60 62 43 39 34 33
Røyker ikke 95 95 82 78 84 84
Bruker ikke snus 91 95 71 77 67 75
Har ikke brukt /sjelden brukt alkohol i løpet av de siste år 78 82 34 41 21 27
Vært beruset i løpet av siste 12 mndr 15 17 60 56 64 64
Brukt hasj/marihuana i løpet av siste 12 mndr 2 2 8 12 5 9
Følt deg ulykkelig, trist eller deprimert (ganske/mye plaget) 18 18 24 30 16 29
Opplever boområdet ditt som svært trygt om kvelden 55 45 57 43 60 49
Jeg er  svært fornøyd med hvordan jeg er 85 89 75 78 85 75
Aldri/nesten aldri deltatt i mobbing/plaging av andre 93 97 94 96 91 98
Aldri/nesten aldri selv vært utsatt for mobbing/plaging 88 88 88 88 88 94
Brukt skolehelsetjenesten i løpet av siste 12 mndr 28 35 38 39 28 26
Foreldrene pleier å vite hvor jeg er og hvem jeg er sammen med 97 97 91 91 92 91
Svært eller litt fornøyd med foreldrene 81 86 77 76 83 84
Foretrekker foreldrene for å snakke om personlige problem 49 52 46 35 51 41
Prosentandel som tror at de vil ta høyere utdanning 66 64 59 60 63 68
Tror de vil få et godt og lykkelig liv 76 76 82 65 76 66

 

SLT/folkehelsekoordinator i Elverum kommune, Roy Heine Olsen er fornøyd med den høye deltakelsen blant ungdommene, og sier at resultatene gir et grunnlag for å utarbeide gode kommunale planer for oppvekst og folkehelse.

– Vi ikke skal ikke ta lett på utfordringene i ungdomsmiljøet i Elverum, men hovedinntrykket er at de fleste har et godt forhold til foreldrene sine, trives godt på skolen, og ligger under landsgjennomsnittet hva bruk av rusmidler angår. De har også tro på egen fremtid, sier han.

I oktober flyttet de første beboerne inn på Jotuntoppen bo- og omsorgssenter. Boligene er bygget med tanke på morgendagens omsorgstjenester, og tilrettelagt for å mestre livet, både alene og i fellesskap.

Jotuntoppen har blitt et moderne omsorgssenter. Her skal det være trygt og godt å bo hjemme lengst mulig. Et sted du har lyst til å være, gjenspeilet i arkitektur og innredning. Jotuntoppene er også den første omsorgsboligen i Elverum som tar i bruk velferdsteknologiske løsninger.

De 24 leilighetene i første etasje er døgnbemannet og spesielt lagt til rette for personer med demens og kognitiv svikt. Her abonnerer beboerne på dagens fire måltider, som de gjerne inntar sammen. Andre etasje har 17 leiligheter for beboere med behov for enkelte helse- og omsorgstjenester, men som stort sett klarer seg selv. Fire av leilighetene i hver etasje er egnet for par som vil bo sammen.  Med enkel tilgang fra første etasje er det anlagte en sansehage.

I underetasjen er det etablert et aktivitetstilbud for hjemmeboende pasienter med demens. Tilbudet gjelder også for personer som ikke er beboere på Jotuntoppen.

Femstjerners hotell

Kirsten Frang var en av de første beboerne på plass da bo- og omsorgssenteret åpnet dørene. Ifølge datteren har moren blitt ti år yngre etter at hun flyttet inn i leiligheten sin i første etasje.

– Mor er superfornøyd! Her får hun hjelp til det hun trenger, og kan nyte livet som gammel. Det er som et femstjerners hotell, forteller Mona Frang.

Elverum kommunene har som mål å øke andelen som sykler fra 7,8 prosent til 13 prosent innen 2020. Det er det mange gode grunner til. Bedre folkehelse og bedre luftkvalitet er to av dem.

– I tillegg blir det mer liv i byen. Sentrum blir et attraktivt sted å være, og flere vil kanskje oppholde seg i parken i stedet for på kjøpesenteret, sa Elisa Rustad Fossnes fra rådgiverbedriften Norconsult, da hun la frem Sykkelrapporen for kommunens representanter.

I april vedtok kommunestyret «Handlingsplanen for sykkelbyen Elverum 2017-2020» som i korte trekk går utpå å legge til rette for syklende og gående i Elverum.

Som en del av arbeidet med ny byplan, bestilte Elverum kommune i mars en rapport med forslag til ulike tiltak for å få elverumsingene til å sykle mer. Omtrent 8500 personer av de cirka 14 000 som bor i byområdet i Elverum, har mindre enn 10 minutters sykkelavstand til sentrum.

Fossnes påpekte at mange av innbyggerne i Elverum sykler allerede.

– Elverum har faktisk en høyere andel syklister enn flere andre norske storbyer, sa Fossnes.

Oppgrader sykkelvegnettet

Sykling fører altså til bedre klima, bedre helse og et yrende byliv. Men hvordan få folk til å la bilen stå og ta sykkelen fatt?

Ifølge rapporten må sykling være trygt og tilgjengelig før det blir tatt i bruk. Å bli enige om et trafikksikkert, trygt og fremkommelig hovedsykkelvegnett er første steg på veien mot en pulserende sykkelby. Sykkelvegnettet skal være sammenhengende. Det skal gi tilgjengelighet til og fra boliger og reisemål for alle menneskene i Elverum, og ha høy prioritering av drift og vedlikehold.

– Det må tilrettelegges slik at det går raskere og lettere å sykle dit man skal. Da vil flere velge sykkelen over bilen, sa Fossnes.

Ved utgangen av fjoråret kunne 23 bedrifter i Elverum smykke seg med tittelen Miljøfyrtårn. Mester Grønn på Amfi er det siste foretaket i rekken som har mottatt beviset på at de tenker miljø i alle ledd.

Miljøfyrtårn er et konkret og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse som hjelper bedrifter med å ta miljøansvar. Det var kjeden Mester Grønn med sine 119 butikker spredt over hele landet som ble sertifisert, deriblant butikken i Elverum.

– Vi har miljømøter to ganger i året der vi setter oss mål for miljøarbeidet. Det går blant annet på hvor mye strøm vi bruker, hvordan vi sorterer, og hvor mye plast og papir vi pakker plantene inn i. Alt vi selv kan gjøre for å påvirke forbruket, sa butikkeier Unni Rasch.

Ifølge Stiftelsen Miljofyrtarn kan bedrifter blant annet kutte kostnader, oppnå konkurransefortrinn og senke sykefraværet ved å bli et Miljøfyrtårn.

Ordfører Erik Hanstad overrakte beviset på at kjeden Mester Grønn er sertifisert som Miljøfyrtårn. En plakett de skal henge godt synlig på veggen, ifølge butikklederen.

– Vi i Elverum kommune er veldig opptatt av å være bevisste på de miljø- og klimautfordringene vi er midt oppe i, og ikke minst hvordan vi kan bidra til å endre disse i en helt nødvendig og positiv retning for fremtiden. Vi har gjort mye godt arbeid for å være proaktive, som for eksempel Ydalir-prosjektet som vi har store forventninger til i fremtiden, sa ordføreren.

Innholdsfortegnelse

Last ned PDF