Gå til innhold

Kommunale tilskudd til ulike organisasjoner

Tilskudd til ulike organisasjoner
Organisasjon/lag/forening 2016 2017
Tilskudd til festspillene, reguleres iht sum og føringer kulturdepartementet 941.000 941.000
Elverum håndball herrer 50.000 50.000
Nysted – Elverum Kunstforening 32.000 32.000
Hedmarken Symfoniorkester 18.000 18.000
Møteplassen 950.000 1.050.000
Musikk i Hedmark 160.000 0
Volum 100.000 100.000
Tilskudd samfunnshus 0 260.000
Tilskudd lag og foreninger 300′ – driftsmidler etter søknad 1 gang pr år 0 300.000
Elverum Idrettsråd 500.000 805.000
Tilskudd 17. mai 96.500 96.500
Tilskudd Glomdalsmuseet (avh. av innbyggere) 103.000 103.000
Tilskudd Hedmark Fylkesmuseum 400.000 400.000
Namibiaforeningen, internasjonalt infosenter 50.000 100.000
Grundsetmart’n 230.000 230.000
Kulturformål barn og unge 100.000 0
Tilskudd frivillighet kultur – prosjektmidler etter søknad 2 ganger i året 0 200.000
Tilskudd til lokal musikk og kultur 0 160.000
Diverse tilskudd lag/foreninger innen helse 55.000 55.000
SMISO (tidl. Evas Støttesenter) 162.000 162.000
Herneshallen (indeksreguleres i henhold til avtale) 285.000 285.000
Elverum Frivilligsentral (kr 365.000 inkl. i rammetilskuddet fra 2017) 393.600 788.600
Christianfjelds venner 30.000 30.000
 Sum 4.656.100 6.166.100

Innholdsfortegnelse