Gå til innhold

Vedlegg

Her finner du søknader og innspill til årets økonomiplan som kommer fra ulike organisasjoner, frivillige lag og foreninger m.m:

Behov for økt bemanning på Hamar interkommunale krisesenter

Interkommunal rådgivningstjeneste for døve og hørselshemmede

«Varmtvannsgruppa» ønskes at det avsettes midler og areal til framtidig nytt svømmeanlegg med varmtvannsbasseng i den 4.årige økonomiplanen Varmtvanns gruppa

Søknad om økt kommunalt tilskudd til Møteplassen Elverum Møteplassen økt tilskudd

Revisjon-Årsbudsjett2018 – godkjent representantskapet

MHBR styreprotokoll 200917

Finansiering Finnskogleden

 

 

 

Innholdsfortegnelse