Alkoholloven – salgs- og skjenkebevillinger

  ALKOHOLLOVEN: SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER   2019   2018
A Kunnskapsprøve – salgsbevilling pr gang kr 400 kr 410
B Kunnskapsprøve – skjenkebevilling pr gang kr 400 kr 410
C Etablerer prøve for serveringsvirksomhet kr 400 kr 410
D Søknad om ambulerende bevilling pr. gang kr 360 kr 320
E Søknad om skjenkebevilling for enkeltanledning kr 1 060 kr 1 030
F Gebyr for ikke levert salgsoppgave fra bevillingshaver – pr arrangement kr 1 060 kr 1 030
Gebyr per omsatt vareliter alkoholholdig drikke følger satsene i forskrift om omsetning av alkoholholdig drikke § 6-2. Avgiftene blir regulert hvert år av Helse- og omsorgsdepartementet
A Minimumsgebyr per omsatt vareliter skjenket alkohol pr år. Der beregning etter gjeldende litersatser ikke overstiger kr 1500 pr år er minstesats kr 2000 kr 2 000 kr 2 000
B Minimumsgebyr per omsatt vareliter skjenket alkohol pr år. Der beregning etter gjeldende litersatser ikke overstiger kr 2500 pr år er minstesats kr 3000 kr 3 000 kr 3 000
C Minimumsgebyr per omsatt vareliter skjenket alkohol pr år. Der beregning etter gjeldende litersatser ikke overstiger kr 4800 pr år er minstesats kr 4900 kr 4 900 kr 4 900

Innholdsfortegnelse