Gå til innhold

Vedlegg

Tilskudd til ulike organisasjoner (kroner)    
Organisasjon/lag/forening

2018

2019

Tilskudd til Festspillene i Elverum, reguleres i henhold til sum og føringer fra Kulturdepartementet

941 000

941 000

Elverum håndball herrer

50 000

50 000

Nysted – Elverum Kunstforening

32 000

32 000

Hedmarken Symfoniorkester

18 000

18 000

Møteplassen  (indeksreguleres i henhold til avtale)

1 749 800

1 749 800

Volumfestivalen

100 000

100 000

Tilskudd samfunnshus

260 000

260 000

Tilskudd lag og foreninger  – driftsmidler etter søknad 1 gang pr år

300 000

300 000

Elverum Idrettsråd

805 000

805 000

Tilskudd 17. mai

125 000

125 000

Tilskudd Glomdalsmuseet (relatert til antall innbyggere i kommunen)

103 000

103 000

Tilskudd Anno Museum

400 000

400 000

Namibiaforeningen, internasjonalt infosenter

100 000

100 000

Grundsetmart’n

230 000

230 000

Tilskudd frivillighet kultur – prosjektmidler etter søknad 2 ganger i året

200 000

200 000

Tilskudd til lokal musikk og kultur

160 000

160 000

Movies on War – filmfestival

150 000

150 000

Diverse tilskudd lag/foreninger innen helse

55 000

55 000

SMISO (tidl. Evas Støttesenter)

165 000

165 000

Herneshallen (indeksreguleres i henhold til avtale)

285 000

285 000

Elverum Frivilligsentral (pluss justering i henhold til leiekontrakt)

826 500

826 500

Christianfjelds venner

30 000

30 000

Sum tilskudd til ulike organisasjoner

7 085 300

7 085 300

1. Søknad om støtte til løypekjøring

 

Innholdsfortegnelse