Gå til innhold

Glimt fra 2019

(Bilde: Barnevernvakt Inger Sønderaal, leder for Ringsaker interkommunale barnevernvakt, Vibeke Skottner, og enhetsleder i barneverntjenesten i Elverum, Eirik Setsaas.)

Den interkommunale barnevernvakta skal ta seg av akutte henvendelser når den lokale barneverntjenesten er stengt, og vil være døgnbemannet i helger og ferier. I alt 15 kommuner deltar i samarbeidet.

– Barnevernvaktene skal først og fremst sikre at barn og ungdom har det trygt. Vi skal være tilgjengelige og trygge voksne for barn og unge som står i situasjoner der de har behov for bistand fra barnevernet, forteller leder for Ringsaker interkommunale barnevernvakt, Vibeke Skottner.

Les mer på elverum.kommune.no

(Bilde: Foran fra venstre: Julie V. Skybak-Johansen, helsesykepleier Helene Skybak, helsesykepleier Ina Godager, lærer Iselin Hellebekken. Neste rekke fra venstre: Sofia M. Candia, Mari Solberg, Frida Rasmussen, Ephraim N. Nakure, Krisander Kørra, Joakim Hogseth-Foss, Syver Skogsrud. Tredje rekke: Lucas Berge, Bjørn K. Solberg, Simon F. Furuknap, Adrian L. Ulvmoen, Maciej Wojtczak, Lucas Søberg- Håkensen, Emil L. Nøttåsen. Bakerst: Uno Langmyren.)

Skolehelsetjenesten i Elverum kommune har begynt å undervise femteklassinger i psykisk helse. Psykologisk førstehjelp er et selvhjelpsverktøy for mestring av egne følelser.

Det handler om at barna skal lære å framsnakke seg selv.

– Det er vanlig at vi blir sinte, triste, lei oss og glade, og det er greit, men noen ganger når det er små ting så blir vi mer lei oss, tristere eller sintere enn vi kanskje egentlig trenger. Da kan vi bruke psykologisk førstehjelp til å hjelpe oss sjøl, sier helsesykepleier Ina Godager.

Les mer på elverum.kommune.no

(Bilde: Bygget danner et atrium. En fin uteplass som får små grøntarealer og benker til glede for både pasienter, pårørende og ansatte.)

I mars overtok Elverum kommune det ferdigbygde Helsehuset. Åtte år er gått siden ideen om Helsehuset dukket opp for første gang. Én dør inn for alle helsetjenester for barn og unge i kommunen. Samle sentrale helsetilbud under samme tak. Samarbeid på tvers av profesjoner, vegg i vegg med sykehuset.

En arbeidsplass for mer enn 300 personer. Her skal innbyggerne få et helhetlig og koordinert behandlingstilbud. Det skal de motta i et bygg interiørmessig avstemt i form og farge, og med funksjoner som tar høyde for fremtidens teknologiske løsninger.

https://www.elverum.kommune.no/

(Bilde: Varaordfører i BUK Aron Tweve, fylkesmann Knut Storberget og ordfører i BUK Kasper Silkoset Syversen.)

Fylkesmann og elverumsing Knut Storberget besøkte alle de 48 kommunene i Innlandet i løpet av 100. Turneen ble avsluttet i Elverum 9. april.

Her fikk han vite mer om Terningen Arena, høgskolen, Elverum håndball, bydelen Ydalir, Ydalir skole og barnehage, helsehuset, folkehøgskolen og Kongerommet.

– Det vi har fått oppleve i Elverum er piloter fra ende til annen eller nasjonale viktige og usedvanlige markører. Når vi har vært på denne rundreisen så har vi sett etter sånne nasjonale markører som kan skape identitet, og alt det vi har sett i Elverum, handler om det, sier fylkesmannen.

Etter å ha besøkt 48 kommuner på 100 dager så er det ungdommen som har imponert fylkesmann Storberget mest.

– Vi har møtt ungdommer i nesten alle kommunene, og de har bidratt på en måte som jeg ikke hadde forventet. De har kommet med mange usedvanlig gode politiske innspill, også innspill fylkesmannen bør ta tak i, som psykisk helse, sier fylkesmann Storberget.

https://www.elverum.kommune.no

(Bildet: – Her er BUK, sier Lars Tore Heramb (foran midt i bildet) Resten av gjengen er: fra venstre foran: Jill-Marie Berg og Lejla Menkovic. I midten fra venstre: Hanar Ibrahim Qadir, Aurora Skjelbreid Ellingsen, Andrea Knippa Løvberg, Tina Lund Enersen, Lucas Søberg Håkensen, Alexander L. Borg, Thomas Matheo Keskitalo Triumf, Inger Haugen, Embla Elfrida Rugaas Bergan, Alexander Langtin Tronsgård og Sander Solli Kaarfald. Bak fra venstre: Ali Ali, Jonas Midthun, Monir Achalhi, Thea Bråten, Martha Vogel, Eilin Kolbu Haugen, Kasper Silkoset Syversen og Robin Alexander Bergstrøm Nilsson.)

Mange barn og unge opplever i dag å være ensomme. Barn- og unges kommunestyre (BUK) ønsker å sette ensomhet på dagsorden, og vil at barn og unge i Elverum skal jobbe for å ta vare på hverandre, inkludere alle og redusere ensomhet.

– Nå er vi i en tid der ensomhet og psykisk helse er noe vi må sette på dagsorden, for alle undersøkelser viser at det er et stadig økende problem, spesielt blant unge. Vi må rett og slett bare begynne å forebygge det. Vi tenkte at vi gjør vår del, og så prøver vi å finne en løsning som gjør at flere føler seg inkludert, sier ordfører for BUK, Kasper Silkoset Syversen.

https://www.elverum.kommune.no

(Bilde: ABC-klubben i Sorenskrivergården barnehage synes det er veldig morsomt å lage film.)

Det ble filmer om drager, prinsesser, fotballspillere og slottsball da de eldste barna i Sorenskrivergården barnehage laget film helt sjøl. Filmene ble vist på skolestarternes egen filmfestivalen i Elverum kulturhus.

Dette er 3. året filmfestivalen arrangeres.

Elleve barnehager hadde laget kortfilmer på mellom 30 sekunder og tre minutter. Det er barna som lager filmene, og bestemmer alt fra hva den skal handle om til hva slags materiale de skal bruke.

Filmene handlet blant annet om lillebror som kjørte buss, bukkene bruse, mark som spiste frukt, dyr som flyttet inn i en skinnvott, drama på havet, dinosaurjungel og søppel på Trimplassen i Svartholtet.

https://www.elverum.kommune.no

(Bilde: Ordfører Erik Hanstad klippet snorene da Ydalir skole og Ydalir barnehage ble offisielt åpnet. På Ydalir skole holdt 14 elever snora.)

Mai, juni, juli og august var hektiske måneder for ansatte ved Ydalir skole og barnehage. Kommunen overtok de nye byggene i mai og juni, og deretter startet jobben med å flytte inn og sette opp møbler og utstyr. Skolen og barnehagen fikk besøk av elever og barn som ville se på den nye skolen og barnehagen. Barnehagen tok imot de første barna 1. august, og skolen åpnet med SFO før skolestart.

Den offisielle åpningen ble feiret med sang, is, taler og snorklipping på begge stedene.

https://www.elverum.kommune.no

I august 2019 ble byplanen sluttbehandlet i kommunestyret. Den ble vedtatt med 34 mot 1 stemme.

Arbeidet med byplanen startet i 2013 da mandatet for byplanarbeidet ble gitt av kommunestyret. Byplanen har sett dagens lys etter blant annet møter og innspill fra både innbyggere og næringslivet.

Les Byplan 2030 her: https://www.elverum.kommune.no/byplan-2030

Les sak om vedtaket her: https://www.elverum.kommune.no

Den nye aktivitetsparken mellom Elverum ungdomsskole har raskt blitt et samlingsted for store og små. Mange møtte opp da parken ble offisielt åpnet.

– Parken er populær for både Emmeli og storesøsteren hennes på snart seks år. Det er veldig fint her, og mye å finne på med både lekeskip og bane for sparkesykkel. Det er fint at kommunen har brukt penger på et sted som alle kan bruke, sier Mads Dammen.

Prosjektleder i Elverum kommune, Tom-Henning Larsen, er fornøyd med at mange liker parken.

– Det er morsomt å se at parken er populær, og at den blir brukt. Da kan jeg ikke være annet enn fornøyd. Når jeg ser at både store og små, unge og gamle bruker parken da tenker jeg at dette ble sånn som vi hadde håpet på. En park som alle kan bruke, sier Larsen.

https://www.elverum.kommune.no

(Bilde: Oline, Daniel og Henrik i Terningen barnehage viser hva de gjorde på 4-årskontrollen. Hinderløype er en del av helsekontrollen.)

Helsestasjonen gjør nå 4-årskontrollen i barnehagene, og erfaringene så langt er positive.

– Vi som helsesykepleiere får et mer riktig bilde av barnet, vi ser at barna koser seg og tilbakemeldingene fra foreldrene er gode, sier helsesykepleier Sylva Kleppen.

Flyttingen av 4-årskontrollen fra helsestasjonen til barnehagene har lenge vært et ønske både fra helsestasjonen og barnehagene.

– For barna er det tryggere å være her. Vi helsesykepleiere får et mye riktigere bilde av barnet. Nå tilbringer vi litt mer tid sammen med barna, og vi ser dem i deres naturlige miljø. Det er vi som er på besøk hos dem, istedenfor at de er på besøk hos oss. Det gjør mye med hvordan de presterer, sier Kleppen.

https://www.elverum.kommune.no

(Bilde: Heidi Erikstad fra Elverum kommune og Dag Stenersen fra Betonmast Innlandet AS tok imot prisen på vegne av virksomheten. (Foto: Difi))

Elverum kommune fikk i fjor høst tildelt to priser i forbindelse med byggeprosjekt. Kommunen og Betonmast Innlandet fikk tildelt «Anskaffelsesprisen 2019» for sitt samarbeid om byggeprosjektet Ydalir skole, Ydalir barnehage, idrettshall og aktivitetsarena. Prisen deles ut av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

– Vi er veldig stolte over å motta denne prisen sammen med Betonmast Innlandet. Denne prisen er en annerkjennelse for den måten Elverum kommune gjennomfører sine anskaffelser på. Det går på samarbeid mellom privat og offentlig sektor, og at vi sammen finner bærekraftige løsninger og bruke våre ressurser bedre, og samtidig få dekket behovene til de som skal bruke bygget, sier enhetsleder i eiendomsstaben, Hans Erik Skari.

I slutten av november ble kommunen tildelt prisen «Beste praksis» fra Bygg21 for å ha brukt ny metode da Hanstad-modulen ble bygd.

– Elverum kommune har vært foregangsvirksomhet da det gjelder å ta i bruk nye metoder og nye prosesser for å bygge Hanstad-modulen. Dette sparte dere åtte millioner kroner på. Det er veldig bra, sier Arne Malonæs fra Bygg21.

Tildelt «Beste praksis» fra Bygg21: https://www.elverum.kommune.no/

Tildelt «Anskaffelsesprisen 2019»: https://www.elverum.kommune.no

(Bilde: Årets elverumsing Bjørnar Pedersen med ordfører Lillian Skjævik og kultursjef Line M. Rustad.)

Bjørnar Pedersen ble kåret til Årets elverumsing 2019. Siden år 2000 har han vært primus motor for Elverum unified og Elverum flyers.

– Siden år 2000 har prisvinneren vært en sentral leder i arbeidet med å gi over 50 personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsettelse en meningsfull tilværelse, sa ordfører Lillian Skjærvik da hun delte ut prisen.

Artist og låtskriver Signe Marie Rustad ble tildelt Elverum kommunes kulturpris for 2019.

– Hun har blitt lagt merke til og blitt verdsatt som sanger og musiker fra før hun ga ut første cd i 2012. Elverum er velsigna med ei lang rekke musikere som dekker omtrent alle kjente sjangere av musikk. Så en «singer-song writer» som opptrer i en sjanger noen kaller «Amerikana» er helt perfekt, sa kultursjef Line M. Rustad under prisutdelingen.

https://www.elverum.kommune.no/om-oss/aktuelt/bjornar-pedersen-er-arets-elverumsing-2019

https://www.elverum.kommune.no/om-oss/aktuelt/signe-marie-rustad-fikk-kulturprisen-2019

Innholdsfortegnelse

Last ned PDF