Gå til innhold

8 Tjenesteområde under tilsyn

Område under tilsyn – evt. avvik/pålegg og utbedringstiltak i 2015

Elverum kommune har egne rutiner og systemer for egenkontroll og internkontroll. I tillegg utøves det tilsyn overfor kommunens virksomhet fra ekstern myndighet for å påse at kommunen driver sin tjenesteproduksjon i henhold til lover, forskrifter og normer på de aktuelle fagområder. I det følgende gis en tabellarisk oversikt over de offentlige tilsyn og pålegg som er blitt gjort gjeldende i 2015 overfor sektorer og staber.

Tjeneste/tilsynsområde Avvik/pålegg Frist lukking Tiltak
Skole      
Mattilsynet – Kirkeby Smittevern-Servering av mat i barnehage. Vedtak om pålegg 01.08.2015 Lukket
Hanstad barne- og ungdomskole Redusere radonnivå i bordtennisrom

 

Inneklimamålinger

 

Tilgang til toaletter

 

Prosedyrer for rengjøring – ventilasjonsanlegg

 

01.09.2015

 

01.10.2015

 

01.09.2015

 

 

01.06.2015

 

 

Fremlagt plan for utbygging og rehabilitering.

Ikke utført, men lærerne har fått nytt arbeidsrom som har bedret forholdene.

Behov for flere toaletter – midlertidig løst med ekstra brakker inntil utbygging.

 

Ventilasjonskanalene planlegges rengjort ifm rehabiliteringen.

Pleie, rehabilitering, omsorg
Fylkesmannen:

Tilsyn med Elverum kommunes rehabiliteringstilbud

 

Avvik: Elverum kommune sikrer ikke tverrfaglig samarbeid ved korttidsavdelingen på Moen sykehjem 9.4.2015

 

Lukket
Fylkesmannen:

Moen sykehjen avd. 1 Tilsynssak med åpning april 2015

Fylkesmannen vurderer om det foreligger brudd på bestemmelser i helse- og omsorgslovgivningen (kalt pliktbrudd) fra helsepersonellet eller virksomhetens side Avventer tilbakemelding fra Fylkesmannen Bekreftet ikke brudd på helselovgivningen
Branntilsyn Moen sykehjem Nødlysanlegg ute av drift i gammel del Utbedret 5.11.2015
Teknikk og miljø      
Jordlovsaker deling og konsesjonsloven Ingen Bør vurdere å utarbeide retningslinjer for saksbehandling
Tilskudd til generelle miljøtiltak i Hedmark Ingen Kommunen bør være tydeligere overfor søker der vilkår for tilskudd ikke er oppfylt

 

Innholdsfortegnelse