Gå til innhold

Glimt fra 2020

 

Nesten 80 prosent av elverumsingene er fornøyde med livet sitt. Det viser en spørreundersøkelse gjort av Hedmark fylkeskommune.

Spørreundersøkelsen ble gjennomført for å få vite mer om hvordan folk har det og hvordan de opplever nærmiljøet sitt. Cirka 8000 innbyggere i Hedmark svarte på undersøkelsen, av disse var cirka 750 fra Elverum.

Undersøkelsen viser at de fleste elverumsinger er godt fornøyd med livet sitt. På en skala fra 1-10, der 10 er svært fornøyd, har 79 prosent svart mellom 6 og 10. Et stort flertall opplever også at det de gjør i livet er meningsfylt. 76 prosent har svart mellom 6 og 10 på skalaen.

Les hele saken her:

https://www.elverum.kommune.no/om-oss/aktuelt/elverumsingene-er-fornoyd-med-tilvaerelsen

(Foto: Bilde av Eldri Svisdal, Ingrid Busterud og Aino Kristiansen)

Elverum har fått Innlandets første innovasjonsverksted innen helse. Fredag åpnet Helseinn lokalene på Terningen Arena. – Dette vil gi oss muligheten til å bygge smartere helsetjenester, sier pleie og omsorgssjef Aino Kristiansen.

Helseinn er navnet på klynga som før gikk under navnet Terningen Nettverk. En klynge som tidlig satte søkelyset på samarbeid for bedre folkehelse og mer bærekraftige helsetjenester. Elverum kommune har vært med siden starten.

Helseinn fikk i fjor midler fra Hedmark fylkeskommune for å etablere verkstedet på Terningen Arena.

Les mer her: https://www.elverum.kommune.no/om-oss/aktuelt/vil-gi-store-muligheter

 

– Dette er et veldig godt tilbud for alle våre innbyggere, spesielt til barn og unge, sa ordfører Lillian Skjærvik, da formannskapet besøkte utlånssentralen Fritt Fram i ungdommens hus.

Nå kan du låne aktivitets- og fritidsutstyr gratis i Elverum. Utlånssentralen holder til i 1. etasje i Ungdommens hus, og har åpent mandag, onsdag og fredag mellom klokka 15 og 18.

– Dette er et gratis lavterskeltilbud for alle, og spesielt alle barn og unge. Vi tror utlån av gratis utstyr blant annet vil føre til at flere er aktive, inkludering, sosial tilhørighet, mestring og en fritid med mening. Vi har vinterutstyr nå, men vi vil etter hvert bytte ut dette med sommerutstyr, sa idrettspedagog i Elverum kommune, Alexandre Remizov.

Les mer her:

https://www.elverum.kommune.no/om-oss/aktuelt/utlanssentralen-fritt-fram-fikk-besok-av-formannskapet

 

2020 er et år som er preget av covid-19-pandemien. Mange ansatte fikk nye arbeidsoppgaver, Norge stengte ned, skoler og barnehager var stengt i et par måneder, alle har vært med på smittevern-dugnaden. Det ble laget regnbue-tegninger med slagordet «Alt blir bra», for å minne oss på at ting vil bli bedre.

Les mer fra april 2020 her:

https://www.elverum.kommune.no/om-oss/aktuelt/alt-blir-bra

 

«Strategisk plan: Klima og energi i Elverum 2020-2024» ble godkjent av kommunestyret i Elverum 27. mai 2020.

Planarbeidet har vært et interkommunalt samarbeid gjennom Regionrådet for Sør-Østerdal, der kommunene Elverum, Åmot, Stor-Elvdal, Engerdal, Trysil og Våler samarbeider på deler av energi- og klimaarbeidet i kommunene.

Les «Strategisk plan: Klima og energi i Elverum 2020-2024» her (pdf)

Elverum kommunes overordna klimamål innen 2030:
– redusere kommunens årlige klimagassutslipp med 50 prosent tilsvarende 30 000 tonn CO2-ekvivalenter, jamfør 2017-nivå.

– øke årlig langsiktig binding av CO2 i stående skog og i langsiktig tre basert konstruksjoner tilsvarende 25 000 tonn CO2-ekvivalenter jamfør 2017-nivå.

https://www.elverum.kommune.no/om-oss/aktuelt/strategisk-plan-klima-og-energi-i-elverum-2020-2024

Koronaviruset og krisesituasjonen vi er i, har vist at alle trenger tilgang til bredbånd, og spesielt de som bor på bygda.

En pandemi med alle kontaktreduserende tiltak og fortløpende informasjon fra lokale og sentrale myndigheter, har vist at fiber/bredbånd er viktig for å få samfunnet til å fungere.

Derfor er det viktig å sørge for at de fleste av innbyggerne på bygdene får mulighet til å skaffe seg høyhastighets bredbånd.

(Bildet: Koordinator og leder for systemarbeidet, Line Melhus, assisterende enhetsleder for Terningen barnehage, Petrine Remman og enhetsleder for forebyggende tjenester, Solrun Flåtas Risnes jobber for å få barnehagene med på Hjerterom på timeplanen.)

 

Skolene i Elverum har i flere år hatt Hjerterom på timeplanen. Nå er det også barnehagene sin tur. Først ut er Ydalir og Terningen som skal være testpiloter. Neste år skal alle kommunale barnehager med.

– Jeg er veldig glad for at Hjerterom nå skal inn i barnehagene. På den måten blir det mer helhet mellom barnehagen og skolen, både for personal, foresatte og ikke minst barna, sier assisterende enhetsleder for Terningen barnehage, Petrine Remman.

Hjerterom på timeplanen er et systemarbeid for verdiarbeid i skolen designet av Helene Dæhlin og videreutviklet i samarbeid med koordinator og leder for systemarbeidet, Line Melhus.

https://www.elverum.kommune.no/om-oss/aktuelt/barnehagene-far-hjerterom-pa-timeplanen

(Bilde: Margrethe Hangård og Tuva Senderud er forskere på laboratoriet på Ydalir skole.)

 

Det har lenge vært en drøm for Elverumskolen å få et Newton-rom, der elevene kan få praktisk undervisning i naturfag, matematikk og teknologi. Med hjelp av 400 000 kroner fra Sparebankstiftelsen er man et skritt nærmere å gjøre drømmen til en realitet.

– Vi er nærmere enn noen gang å få godkjent etablering av et Newton-rom, og det er veldig spennende og gode nyheter for alle elever i Elverum. Vi har lenge ønsket oss et Newton-rom som kan skape engasjement og nysgjerrighet blant elevene. Og med 400 000 kroner fra Sparebankstiftelsen så har vi nå kunne sette i gang med planleggingen. Vi er veldig takknemlig for støtten fra dem, sier grunnskolesjef Thorleif Skavern.

https://www.elverum.kommune.no/om-oss/aktuelt/snart-kan-elevene-i-elverum-få-newton-rom

(Bilde: Fra venster: GRIP-teamet Simon Johansen, Jon-André Haugen og Trine Fjeldstad Kazemba (har sluttet) gir ordfører Lillian Skjærvik og varaordfører Eldri Svisdal en omvisning i GRIP-hallen.)

 

Gratulantene sto i kø da GRIP-hallen i kjelleren på Annekset ble offisielt åpnet høsten 2019. Her tilbyr GRIP-teamet aktiviteter for rusavhengige i Elverum.

– Jeg brenner veldig for å hjelpe de som sliter, fordi jeg sjøl fikk hjelp da jeg slet som verst. Nå kan jeg hjelpe de som trenger det. Hjelpe noen ut av rusen, hjelpe andre til å få en lettere hverdag, sier erfaringskonsulent Jon-André Haugen.

GRIP-teamet startet opp i januar med støtte fra Helsedirektoratet, og skal sammen med mennesker som strever med rus i Elverum bygge opp et aktivitetstilbud.

 

https://www.elverum.kommune.no/om-oss/aktuelt/velkommen-til-grip-hallen

(Bilde: Omar Dandan)

Siden 2017 har elever på Elverum læringssenter kunne ta fagbrev via praksiskandidatløpet. Omar Dandan fra Syria er på god vei til å ta fagbrev i barne- og ungdomsarbeid.

– Det betyr mye for meg å ta fagbrev. Man må ha papirer når man skal søke jobb, og jeg drømmer om fast jobb, sier Omar Dandan.

Han kom til Norge fra Syria i 2015. Han bodde i Søndre Land før han kom til Elverum. For å lære seg norsk begynte Dandan på voksenopplæringen på Elverum læringssenter i Elverum kommune. De tilbyr opplæring i norsk og samfunnskunnskap, spesialpedagogikk, grunnskoleopplæring for voksne og yrkesrettet kurs i form av praksiskandidatløpet.

https://www.elverum.kommune.no/om-oss/aktuelt/omar-tar-fagbrev-pa-elverum-laeringssenter

 

Elverum kommune har 17 lærlinger fordelt på helsefag, barne- og ungdomsarbeid, institusjonskokk og IKT. Deriblant Jakub Grzegorz Tryba (19) og Ignacy (Iggy) Franciszek Kurowski (18) som er lærlinger på IKT drift. Begge trives veldig godt, og synes livet som lærling er mye bedre enn livet som elev.

– Jeg valgte å begynne som lærling her for jeg synes det er kjempebra miljø her. Det er alltid morsomt å komme på jobben, og så lærer jeg veldig mye. Når lærlingtiden min er over så skal jeg sikkert studere, sier Tryba (19).

En kommune er en stor bedrift som driver med mye forskjellig. Det er mange sektorer, spesialprogrammer og stor variasjon i brukerne, både da det gjelder kompetanse og behov. IKT drift og brukerstøtte er et sted med mange varierte oppgaver for en læring.

– Det er mulighet for å få veldig stor bredde, alt i fra de innerste gemakker på et serverrom til ledningen under bordet til en vanlig bruker, sier IKT-veileder Knut Helberg.

https://www.elverum.kommune.no/om-oss/aktuelt/jakub-og-iggy-vil-mye-heller-vaere-laerling-på-ikt-drift-enn-aa-gaa-paa-skole

 

(Bilde: Arild Storberget i Elverum Røde kors fikk prisen Årets elverumsing.)

Hvert år deler Elverum kommune ut prisene: Årets elverumsing, Kulturprisen og Årets internasjonale elverumsing. Det er alltid mange gode kandidater, og i 2020 ble det følgende prisvinnere:

Årets elverumsing: Arild Storberget i Elverum Røde Kors.

https://www.elverum.kommune.no/om-oss/aktuelt/arild-storberget-i-elverum-rode-kors-er-arets-elverumsing

Kulturprisen 2020: Musiker, komponist, arrangør og artist Annar By.

https://www.elverum.kommune.no/om-oss/aktuelt/annar-by-fikk-kulturprisen-2020

Årets internasjonale elverumsing: Delt mellom Sløyf rasisme-aksjonen ved initiativtaker Marie Theisen og Elverumskolen.

https://www.elverum.kommune.no/om-oss/aktuelt/sloyf-rasisme-aksjonen-og-elverumskolen-ble-arets-internasjonale-elverumsinger

Innholdsfortegnelse

Last ned PDF