Gå til innhold

Glimt fra 2022

Fire personer står ved siden av hverandre foran en vegg. Fra venstre daglig leder i Elverum Vekst, Odd-Erling Lange, næringsutvikler Asbjørn Lunde i Elverum Vekst, Regine Behrens Dyreng i Klosser Innovasjon og ordfører i Elverum, Lillian Skjærvik.

(Bildet: Fra venstre daglig leder i Elverum Vekst, Odd-Erling Lange, næringsutvikler Asbjørn Lunde i Elverum Vekst, Regine Behrens Dyreng i Klosser Innovasjon og ordfører i Elverum, Lillian Skjærvik.)

I løpet av to år har antall arbeidsplasser i Elverum økt med 278, ifølge sysselsettingstallene. I tillegg er det en økning i antall bedrifter.

Telemarksforskning står bak analysene som gjøres i regionalanalyse der det er mulig å følge med på flere ulike tall og analyser som måler attraktiviteten til en kommune.

– Det er svært gledelig å se at det er positive tall som peker i riktig retning for de siste to årene. Telemarksforskning skriver i sine analyser at det ser ut til at Elverum har svært høy attraktivitet. Både bedrifter, næringsapparatet og samfunnet bidrar til dette, sier ordfører Lillian Skjærvik.

https://www.elverum.kommune.no/om-oss/aktuelt/okning-i-antall-arbeidsplasser-og-bedrifter-i-elverum

En stor sal full av folk som står med plakater, og smiler og jubler.

For første gang ble det denne uka arrangert frivilligbørs i Elverum. Representanter fra lag og foreninger, kommunen og næringslivet, møttes i Festsalen i Rådhuset for å inngå avtaler og bytte tjenester, alt uten å involvere penger som betalingsmiddel.

I løpet av kvelden ble det til sammen inngått 35 avtaler om alt fra oppbevaringsplass for kano til hybelkurs for ungdom. Nye nettverk ble etablert, gamle vennskap vedlikeholdt, og det var kaffe og muffins til den som ville ha.

https://www.elverum.kommune.no/om-oss/aktuelt/den-forste-frivilligborsen-i-elverum-var-en-suksess

To kvinner i hvite sykepleier-frakker står foran en kalender som viser hva slags aktiviteter sykehjemmet skal ha denne måneden.

(Bildet: Fra venstre: Ann Therese Bratgjerd og Jennifer Espanola.)

Sykehjemmene i Elverum har ofte aktiviteter for beboere. Moen sykehjem avdeling 1 har hengt opp en aktivitetskalender der de legger inn planlagte aktiviteter. Dette skaper glede og engasjement hos beboere og ansatte.

– Vi har oversikt over hvor mange aktiviteter vi har, og når vi har de. En kalender gjør det lettere å planlegge når det passer å finne på noe ekstra, det er forutsigbart og lettere å ha oversikt, sier sykepleier på Moen, Jennifer Espanola.

Hun står bak kalenderen sammen med kollega Ann Therese Bratgjerd. Aktivitetskalenderen henger i gangen på avdeling 1 på Moen, og hver dag i måneden har én egen rute. Her setter man på små magnetbrikker med bilder av det som er planlagt.

https://www.elverum.kommune.no/om-oss/aktuelt/aktivitetskalender-pa-sykehjem

Fire personer i et klasserom. To barn sitter ved en pult. Bak dem sitter en dame ved siden av en gutt ved en pult.

(Bilde: Tid for norskkurs ved Frydenlund skole med både elever og lærer fra Ukraina. Foran sitter 6. klassingene David Moskalenko og Danyl Giliov. Bak sitter lærer Alva Værøy sammen med 2. klassingen Oleksii Vynnychenko.)

Elverum kommune har opprettet to mottaksklasser for elever fra Ukraina. Lærer Alva Varøy er selv ukrainer, og deler arbeidstiden sin likt mellom de nyankomne elevene ved Frydenlund skole og Elverum ungdomsskole (EUS).

Hun startet skoleåret som kontaktlærer for 1. klasse ved Lillemoen skole. Så brøt krigen ut i Ukraina. Folk flyktet, noen av dem til Norge og Elverum. For raskt å kunne gi barna en så normal hverdag som mulig, opprettet kommunen to mottaksklasser. At det allerede fantes en lærer fra Ukraina i skolesystemet, var naturligvis en stor bonus.

https://www.elverum.kommune.no/om-oss/aktuelt/pugger-norsk-med-laerer-fra-ukraina

Sju ungdommer står ved siden av hverandre på en trapp.

(Fra venstre: Emma Brodahl, Karoline Myrberget, Siri Wangen, Karsten Haakenstad Breck, Brage Fosse, Sander Blakseth Røsand og Sondre Saxrud.)

Takket være midler fra Gjensidigestiftelsen og en herlig gjeng med ungdommer så forlenges ferieklubben i år. Fra før er det ferieklubb i ukene 25, 26 og 27, og nå forlenges dette til også å gjelde ukene 28, 29 og 30. Alle aktiviteter i de tre siste ukene er gratis!

– En stor takk til Gjensidigestiftelsen som har gitt oss midler til å ansette en flott gjeng med unge personer, slik at vi kan forlenge ferieklubben med tre uker. Ungdommene har jobbet hardt i tre dager denne uka for å snekre et program for ukene 28, 29 og 30. Det har blitt et godt og variert program med aktiviteter både inne og ute, sier idrettspedagog i sektor for kultur i Elverum kommune, Alexandre Remizov.

https://www.elverum.kommune.no/om-oss/aktuelt/denne-gjengen-ordner-liv-og-rore-pa-ungdommens-hus-i-sommer

(

Fire personer sitter på en benk i en park. I bakgrunnen grønt gress, busker, trær og blå himmel.

Fra venstre: Knut Stormoen, Bjørnar Lønstad-Halvorsen, Solveig Høye og Ådne Coldevin Djønne.)

De siste årene har flere parker i byen fått en aldri så liten ansiktsløfting. I vår var det elveparken Pernille sin tur. Parken ligger på gang- og sykkelstien mellom Gamlebrua og Skogmuseet. Det har kommet inn noe nytt, noe gammelt er gjenbrukt, og bedene har fått en oppussing.

– Vi har fylt på med jord i bedene, og plantet nytt. Vi har fått fram halvsirkelen med belegningsstein i bunnen av trappa. Den var nesten helt grodd igjen av gress. Vi har satt opp nytt gjerde, sykkelstativ, treningsapparat, byttet huske, satt opp benker, fått grillplasser i betong og rustet opp gangvegene, forteller avdelingsingeniør i veg, park og anlegg, Bjørnar Lønstad-Halvorsen.

https://www.elverum.kommune.no/om-oss/aktuelt/elveparken-pernille-har-fatt-en-ansiktslofting

To personer holder i et papir.

Elverum kommune jobber for at vi skal bli et mer demensvennlig samfunn, og holder kurs for blant annet bedrifter. 35 sjåfører i Taxi Elverum har deltatt på kurs om hvordan de på best mulig måte kan møte personer med demens. Kurset er en del av kampanjen «Et mer demensvennlig samfunn», og er et tilbud til alle bedrifter i Elverum kommune.

«Et mer demensvennlig samfunn» er et samarbeid mellom Nasjonalforeningen for folkehelsen, norske kommuner og næringslivet. Målet er å øke bevisstheten rundt sykdommen, slik at personer med demens lettere kan delta i vanlige hverdagsaktiviteter der de bor. Kampanjen er en del av eldrereformen «Leve hele livet».

Kurset, som tar rundt 60 minutter å gjennomføre, er laget for arbeidstakere som møter publikum i jobben, for eksempel bussjåfører, butikkansatte og frisører. Tidligere har kommunalt ansatte ved Frisklivsentralen/ergo-fysioterapi og eiendomsavdelingen deltatt. Kravet for å kunne kalle seg en demensvennlig bedrift, er at minst halvparten av de ansatte har hatt kurset.

https://www.elverum.kommune.no/om-oss/aktuelt/taxi-elverum-forst-ute-som-demensvennlig-bedrift-i-elverum-kommune

To personer står siden av hverandre i et stort møterom. Skolefaglig rådgiver på skolekontoret, Askild Andersen Bø, og rektor på InnPed, Janne Aasebø Johnsen.

(Bilde: Skolefaglig rådgiver på skolekontoret, Askild Andersen Bø, og rektor på InnPed, Janne Aasebø Johnsen.)

Rett før skolestart var 125 ansatte i elverumskolen, i all hovedsak barne- og ungdomsveiledere, samlet til fagdag der fokus var psykisk helse.

– Psykisk helse er et viktig tema, fordi alle har en psykisk helse og det er viktig at vi i skolen legger til rette for at barn og unges psykiske helse er så bra som mulig, sier rektor ved InnPed, Janne Aasebø Johnsen, som hadde det faglige ansvaret for dagen.

I januar 2022 tredde barnevernreformen, også kalt oppvekstreformen, i kraft. Den gir mer ansvar til kommunene på barnevernsområdet, og skal styrke kommunenes forebyggende arbeid og tidlig innsats. Målet er at endringer i barnevernet skal bidra til at flere utsatte barn og familier får den hjelpen de trenger på et tidlig tidspunkt.

Kommunen hadde søkt og fått prosjektmidler til kompetanseheving rundt psykisk helse fra Utdanningsdirektoratet.

https://www.elverum.kommune.no/om-oss/aktuelt/startet-skolearet-med-fagdag-om-psykisk-helse

En gymsal der det sitter fullt av barn på gulvet. På en scene står en mann og snakker inn i en mikrofon.

Hanstad barne- og ungdomsskole tok imot sine første elever i 1982. Fredag før høstferien feiret de 40-årsjubileum med sang, taler og sjokoladekake.

Det var strålende høstvær og grilling i skolegården. Inne i gymsalen, stappfull av elever og lærere, holdt ordfører Lillian Skjærvik tale. Med seg hadde hun 12 500 kroner i jubileumsgave fra Elverum kommune. 1. og 2. trinn underholdt med sang, og etterpå var det kake og saft til alle som ville ha.

Gratulerer med jubileet!

https://www.elverum.kommune.no/om-oss/aktuelt/hanstad-barne-og-ungdomsskole-40-ar

Tre barn sitter på hver sin stol og spiller på trommer.

(Bilde: Mikkel Hånde, Petter Dahlstrøm og Philip Norstad-Hemstad holder takten på trommeverksted.)

Ingen Internasjonal uke uten Oppdrag verden! 24. og 25. oktober var det full fart på Glomdalsmuseet da 300 elever i grunnskolen fikk se og prøve en flik av andre kulturer.

«Oppdrag verden!» er en videreutvikling av «Flerkulturelt verksted». Temadagene er et tilbud til elever på 4.-7. trinn i elverumsskolen, og foregår i forbindelse med FN-dagen 24. oktober.

– Vi har gjennom mange år hatt et veldig godt samarbeid med Glomdalsmuseet. Fra vi sendte ut invitasjon til årets «Oppdrag verden!», tok det kun et par timer før begge dagene var fullbooket, forteller assisterende rektor ved Elverum læringssenter, Linda Madsen Hanstad.

https://www.elverum.kommune.no/om-oss/aktuelt/oppdrag-verden-pa-glomdalsmuseet

En jente på to år sitter ved et bord med et speil foran seg. En kvinne sitter ved siden av jenta.

(Bilde: Mia synes det er gøy å lære om seg sjøl sammen med pedagogisk leder Trine Storsveen.)

– Hallo, hallo! sier Vetle, og kikker på seg sjøl i speilet. Sammen med Mathias og Mia har de satt seg ned for å lære om seg sjøl og andre. Gjennom hele høsten har de minste i Terningen barnehage «Meg sjøl» som tema, som en del av barnehagens verdiarbeid.

– Vi lærer dem å bli litt opptatt av nese, munn, øyne, ja rett og slett kroppen sin, men også følelser og samhandling med andre. Vi prøver å knytte alt dette opp mot hjerterom og verdier, som alle i Terningen, både store og små, har jobbet med i to år, sier pedagogisk leder for småbarnsavdelingen Humlebo, Trine Storsveen.

Barnehagene i Elverum ble en del av verdiarbeidet Hjerterom for et år siden. Terningen var én av pilotbarnehagene, og begynte med Hjerterom for to år siden.

https://www.elverum.kommune.no/om-oss/aktuelt/meg-sjol-verdiarbeid-i-barnehagene

Skøytebana på Fylken er et populært sted for både store og små om vinteren. Her gås det skøyter fra tidlig morgen til sent på kveld så lenge sesongen tillater det. Enhet for veg, park og anlegg med Knut Stormoen i spissen gjør en stor innsats for å holde bana fri for snø og med god skøyteis.

https://www.elverum.kommune.no/om-oss/aktuelt/skoytebana-pa-fylken-er-klar-for-bruk

Innholdsfortegnelse

Last ned PDF