Formannskapets innstilling til kommunestyret

Formannskapets innstilling ligger nå ut til offentlig ettersyn fram til 15.12.2015. Her finner du protokollen med formannskapetsinnstilling (PDF, 691 kB).

Her finner du kunngjøringen Nøkterne endringer i Formannskapet 27.11.2015

Saken skal endelig behandlings i kommunestyret den 17.12.2015.

 

Innholdsfortegnelse