Gå til innhold

Stikkord Virksomhetsplaner

Virksomhetsplan 2016

Virksomhetsplan og årsbudsjett  forklarer hovedtrekkene i det som skal gjøres av administrasjonen i 2016. Virksomhetsplanen tar tak i: Tiltak og aktiviteter som er beskrevet i handlingsplanen (fireårs-perspektiv) – planlagt i henhold til mål og strategier. Føringer for tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling som anses som nødvendig å håndtere i ettårs perspektiv og som ikke er redegjort for … Les mer

Innholdsfortegnelse