Gå til innhold

Kommunale tilskudd til ulike organisasjoner

Tilskudd til ulike organisasjoner
Sektor/stab Organisasjon/lag/forening Opprinnelig 2015 Revidert 2015 2016
Kultur Tilskudd til festspillene, reguleres iht sum og føringer kulturdepartementet 941 000 941 000 941 000
Elverum håndball herrer «Bry deg» 50 000 50 000 50 000
Prosjektkoordinator Idrettens regionale kompetansesenter Avsluttet 2014
Elverum Turforening(løypemaskin) Avsluttet 2014
Nysted – Elverum Kunstforening 32 000 32 000 32 000
Hedmarken Symfoniorkester 18 000 18 000 18 000
Møteplassen 950 000 950 000 950 000
Musikk i Hedmark 160 000 160 000 160 000
Volum 100 000 100 000 100 000
Tilskudd samfunnshus 260 000 Vedtak 27.5 inn igjen 2017
Tilskudd lag og foreninger 300′ og prosjekter etter søknad 2 ganger pr år (Musikkrådet)

 

300 000 Vedtak 27.5 inn igjen 2018
Elverum Idrettsråd 805 000 0 Inn igjen fra 2017
Tilskudd 17. mai 96 500 96 500 96 500
Tilskudd Glomdalsmuseet (avh. av innbyggere) 103 000 103 000 103 000
Tilskudd Hedmark Fylkesmuseum 400 000 400 000 400 000
Tilskudd – aktivitet funksjonshemmede 46 500 0 0
Kulturpris 10 000 10 000 10 000
Frivillig lag og foreninger, tilskudd tiltak flyktninger, vurderes iht søknad og rapport 120 000 0 Vurderes i 2017
Namibiaforeningen, internasjonalt infosenter 50 000 50 000 50 000
Grundsetmart’n 230 000 230 000 230 000
4 prosjekter iht plan for kultur- og næringslivsarbeid pkt 1-4 0 0 0
Familie og Helse Diverse tilskudd lag/foreninger innen helse  55 000 55 000 55 000
SMISO (tidl. Evas Støttesenter)  162 000 162 000 162 000
Staber Herneshallen (indeksreguleres i henhold til avtale)  275 000 275 000 280 500
Elverum Frivilligsentral, inkl husleie og drift  220 000 220 000 393 600
Christianfjelds venner  30 000 30 000 30 000
Sum   5.404.000 3.882.500 4.061.600

Innholdsfortegnelse