Gå til innhold

Stikkord Statsbudsjett

Statlige styringssignaler

Regjeringen legger i statsbudsjettet for 2016 opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter på 7,3 milliarder kroner, herav er 4,7 milliarder kroner vekst i de frie inntektene (rammetilskudd og skatt). Denne økningen fordeler seg med 4,2 milliarder kroner til kommunene og 0,5 milliarder kroner til fylkeskommunene. (Veksten er regnet i forhold til anslått inntektsnivå … Les mer

Innholdsfortegnelse