Gå til innhold

Stikkord Sosial hjelp

Arbeidsmål 2016

På grunnlag av langsiktige strategiske mål i kommuneplan, tema/sektorplaner, strategisk plan for NAV Hedmark, Handlings- og økonomiplan, har NAV Elverum følgende arbeidsmål med indikatorer som gjør det mulig å følge utviklingen over tid. INDIKATOR ORGANISASJON Resultat 2014 MÅL 2015 MÅL 2016 Nærvær 91% 95 % 94% Medarbeidertilfredshet samlet, NAV Elverum bruker sentrale medarbeiderundersøkelse som måler … Les mer

Innholdsfortegnelse