Gå til innhold

Stikkord Barnehage

Arbeidsmål 2016

På grunnlag av langsiktige strategiske mål i kommuneplan, skolepolitisk plattform, pedagogisk plattform for barnehagen og Handlings- og økonomiplan, har sektor for oppvekst sine arbeidsmål for 2016. Det er satt opp indikatorer for forhold som vurderes som vesentlige. Indikatorene gjør det mulig å følge utvikling over tid og viser om arbeidsmålene nås. På grunn av sammenslåing … Les mer

Innholdsfortegnelse