Gå til innhold

Stikkord Gebyr

Vann- og avløpsgebyrer

I henhold til selvkostkalkylen for vann og avløp 2016-19 foreslås det ingen økning i gebyrene for vann og avløp i 2016, se eksempel nedenfor. Tabellen nedenfor viser konkrete priser for abonnenten i perioden. 2015 2016 Vann per m³ i kroner 9,91 9,91 Kloakk per m³ i kroner 14,95 14,95 Gebyr for en bolig med beregnet … Les mer

Innholdsfortegnelse