Gå til innhold

Stikkord Prisvekst

Pris- og lønnsforutsetninger

Anslått pris- og kostnadsvekst (deflatoren) i kommunesektoren er i statsbudsjettet satt til 2,7 prosent for 2016. Vanligvis har deflatoren hatt ulik vekst for lønn og varer, men med ulik vekting. For 2016 er både lønnsvekst og prisvekst satt til 2,7 %. I de budsjetterte driftsrammene for sektorene i Elverum kommune er det forutsatt en inntekts … Les mer

Innholdsfortegnelse