Gå til innhold

Stikkord Ungdommens hus

Arbeidsmål 2016

På grunnlag av langsiktige strategiske mål i kommuneplan, tema/sektorplaner,  Handlings- og økonomiplan, har sektor for kultur følgende arbeidsmål med indikatorer som gjør det mulig å følge utviklingen over tid. INDIKATOR ORGANISASJON Resultat 2014 MÅL 2015 MÅL 2016 Nærvær i % 96,4% 95 % 95% INDIKATOR TJENESTEKVALITET Resultat 2014 MÅL 2015 MÅL 2016 BIBLIOTEKET Utlån per … Les mer

Innholdsfortegnelse