Gå til innhold

Stikkord Eiendomsskatt

Eiendomsskatt 2016 – 19 – Teknisk spillerom

For 2016 gir regelverket følgende spillerom innenfor eksisterende takstregler fra siste taksering i 2004. I kommunestyrets vedtak i Økonomiplan 2015 – 2018 er det forutsatt en skattetakst på 7 promille for 2016. Ved revisjon av Økonomiplanen i mai, ble det i tillegg vedtatt å gjennomføre en kontortaksering for 2016, innenfor gjeldende regelverk. Det gir følgende … Les mer

Eiendomsskatt

Eiendomsskatten er i rådmannens budsjettframlegg en videreføring av gjeldende Handlings- og økonomiplan, samt korrigert i henhold til kommunestyresak 048/15 Revidert økonomiplan 2015-18. Der ble det det vedtatt å gjennomføre en kontortaksering for 2016 for å delforskuttere vedtatt omtaksering i 2017.  Eiendomsskatten i 2016 ble økt med 14,7 millioner kroner. Eiendomsskatten for 2016 er på 7 … Les mer

Innholdsfortegnelse