Gå til innhold

Stikkord Veg

Arbeidsmål 2016

På grunnlag av langsiktige strategiske mål i kommuneplan, tema/sektorplaner,  Handlings- og økonomiplan, har sektor for teknikk og miljø følgende arbeidsmål med indikatorer som gjør det mulig å følge utviklingen over tid.                                                  INDIKATOR ORGANISASJON Resultat 2014 MÅL 2015 MÅL 2016 Nærvær i %  96% 95%   TJENESTEKVALITET                 INDIKATOR Resultat 2014 MÅL 2015 MÅL 2016 Antall … Les mer

Innholdsfortegnelse