Gå til innhold

Stikkord Private barnehager

Kommunalt driftstilskudd til private barnehager

Kommunen skal, i samsvar med forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager §§ 4 og 5, fastsette tilskuddssatser for driftskostnader og kapitalkostnader. Satsene har fram til nå, etter gitte regler, blitt forskuddsberegnet ut fra det vedtatte budsjettet  for de kommunale barnehagene. Fra og med 01.01.2015 er forskriften endret til at … Les mer

Innholdsfortegnelse