Gå til innhold

Stikkord HR

Arbeidsmål 2016

På grunnlag av langsiktige strategiske mål i kommuneplan og Handlings- og økonomiplan, har personalstaben følgende arbeidsmål med indikatorer som gjør det mulig å følge utviklingen over tid: INDIKATOR ORGANISASJON Resultat 2014 MÅL 2015 MÅL 2016 Nærvær i % personalavdelingen 92,9 % 94 % 95 % INDIKATOR TJENESTEKVALITET Resultat 2014 MÅL 2015 MÅL 2016 Tilfreds med faglige råd … Les mer

Innholdsfortegnelse